ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/20.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2096α/30.6.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος του μετοχικού κεφαλαίου της υπό Ίδρυση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να τροποποιήσει την παράγραφο (α) της πιο πάνω απόφασης και να καθορίσει ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του μετοχικού κεφαλαίου (δρχ. 5.500.000.000) της υπό ίδρυση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» Α.Ε. μετατίθεται από 30.6.92 στην 31.7.92. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 500/12/10.6.92 με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας σύστασης και έναρξης λειτουργίας της υπό ίδρυση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» Α.Ε.,
  • το από 26.6.92 έγγραφο της ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία