ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/21.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών εκ μέρους των βιοτεχνικών επιχειρήσεων γουνοποιίας που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια της απόφασης ΝΕ 197/11/3.4.78, για κεφάλαιο κίνησης. (Συνεδρίαση 493/3.2.92, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνει την παράταση μέχρι την ημερομηνία ρύθμισης, της προθεσμίας υποβολής τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών συνολικής αξίας τουλάχιστον 50% του ύψους κάθε δανείου, εκ μέρους των βιοτεχνικών επιχειρήσεων γουνοποιίας, που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια της απόφασης ΝΕ 197/11/3.4.78 για κεφάλαιο κίνησης, και των οποίων οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 14273/ Β.241/7.3.90 και 38908/Β.903/17.9.90. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία