ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/24.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2048/6.3.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Επιθεωρητή Τραπεζών στον Ιάκωβο Βαχαβιόλο, Διευθυντή - Σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να αναθέσει στο Διευθυντή - Σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλάδος Ιάκωβο Βαχαβιόλο και τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Τραπεζών, όπως αυτά καθορίζονται από τον ΑΝ 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών» και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΑΝ 1665/27.1.51 «περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών». Ο Διοικητής ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • την εγκύκλιο 2/28.1.92 της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Διοικητικού), σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στο Διευθυντή - Σύμβουλο Ιάκωβο Βαχαβιόλο, παράλληλα με την άσκηση καθηκόντων του ως Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και η άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία