ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας Εργασίας. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Εργασίας τριάντα (30) νέων υπηρεσιακών μονάδων (υποκαταστημάτων ή θυρίδων συναλλαγών) σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω μονάδων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993. Για την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω μονάδων μετά την προαναφερόμενη προθεσμία θα ισχύσουν οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92. Η Τράπεζα Εργασίας έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων), να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους και αν πρόκειται για θυρίδες και το υποκατάστημα από το οποίο θα εξαρτάται λογιστικά η κάθε θυρίδα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών»,
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 234/9/18.4.85 και την ΠΔ/ΤΕ 890/ 1.12.86,
  • τα από 20.12.91 (ΑΠ 6305) και 14.7.92 (ΑΠ 8047) έγγραφα της Τράπεζας Εργασίας και την από 6.8.92 (ΑΠ 8157) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/890 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/890 1986
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία