ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αίτηση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας (Representatiνe Οffice) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Δημοκρατία της Κίνας (Τaiwan). (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Δημοκρατία της Κίνας (Τaiwan). Το ύψος του χορηγούμενου συναλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω Γραφείου θα καθορίζεται, από την Επιτροπή Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από σχετική αίτηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του, καθώς και τα πρόσωπα που θα το επανδρώσουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1933/3.5.91 με την οποία παρασχέθηκε η ευχέρεια σε κατοίκους Ελλάδος να επενδύουν σε μετοχές, ομολογίες και μερίδια Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε χώρες-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.
  • Το από 7.5.92 (ΑΠ 7713) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1933 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία