ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/31.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1895/7.2.91, σχετικά με τις επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχικούς τίτλους. (Συνεδρίαση 513/4.12.92 θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την παράγραφο 1α της ΠΔ/ΤΕ 1895/7.2.91 και να καθορίσει τα εξής: Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να συνυπολογίζουν, σωρευτικά, το τυχόν αρχησιμοπίητο υπόλοιπο των προηγουμένων τεσσάρων εξαμήνων για την πραγματοποίηση, εντός εκάστου ημερολογιακού εξαμήνου, επενδύσεων σε τίτλους στα πλαίσια της πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 1895/7.2.91. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 1895/91 παραμένει αμετάβλητη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 21.12.1992 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  • Την παρ. 1α της πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 1895/7.2.91, με την οποία επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να συνυπολογίζουν το τυχόν αρχησιμοποίητο υπόλοιπο του αμέσως προηγούμενου εξαμήνου για την πραγματοποίηση, εντός εκάστου ημερολογιακού εξαμήνου, επενδύσεων σε τίτλους με βάση τους ειδικούς όρους που προβλέπονται σ αυτή.
  • Αιτήματα τραπεζών.
  • Τη σκοπιμότητα διεύρυνσης της ευχέρειας των τραπεζών να πραγματοποιούν επενδύσεις σε τίτλους, βάσει της ΠΔ/ΤΕ 1895/91,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1895 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία