ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/06.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων και θυρίδων Συναλλαγών της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας. (Συνεδρίαση 493/3.2.92, θέμα 13) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας τριών (3) υποκαταστημάτων και τεσσάρων (4) θυρίδων Συναλλαγών της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας, σε τόπους επιλογής της, η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε με τις προαναφερόμενες αποφάσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 3 Μαρτίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών»,
  • ι) τις αποφάσεις της 286/16/13.12.85, 397/10/15.7.88 και 399/47/30.8.88 με τις οποίες εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία νέων Υποκαταστημάτων και θυρίδων Συναλλαγών της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας σε τόπους επιλογής της, και ιι) μεταγενέστερες αποφάσεις (τελευταία ΕΝΠΘ 467/9/5.2.91) με τις οποίες η αρχική προθεσμία έναρξης λειτουργίας τους παρατάθηκε (για όσες μονάδες δεν είχαν λειτουργήσει) μέχρι 31.12.91,
  • το 02/863/2.1.92 (ΑΠ 7015) έγγραφο της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία