ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/24.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2049/6.3.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1960/25.7.91. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 1960/25.7.91 και καθορίζεται ότι: Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων θεσσαλονίκης ορίζεται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος θεσσαλονίκης, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Υποδιευθυντή του ιδίου Υποκαταστήματος στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Τμήμα Συναλλαγματικών και Πιστωτικών Ελέγχων του Υποκαταστήματος. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 1960/25.7.91 παραμένει αμετάβλητη. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματοκής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • την ΠΔ/ΤΕ 1960/25.7.91 μί την οποία τροποποιήθηκε η ΠΔ/ΤΕ 1551/2.6.89, 1
  • το 74/2365 (ΑΠ 7357) έγγραφο της Τράπεζας «ής Ελλάδος. Υποκατάστημα θεσσαλονίκης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1989/1551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1551 1989
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία