ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγηση συναλλάγματος σε δικαιούχους δανείων της ΠΔ/ΤΕ 1976/ 19.9.91, όπως ισχύει, για την πληρωμή ασφαλίστρου συμβολαίων κάλυψης κινδύνου από άνοδο των επιτοκίων. (Συνεδρίαση 508/10.9.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται η χορήγηση από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, μετά από έλεγχο της νομιμότητας και αυθεντικότητας των συναλλαγών, συναλλάγματος στους δανειζόμενους με βάση την ΠΔ/ΤΕ 1976/19.9.91, όπως ισχύει, για την πληρωμή ασφαλίστρου συμβολαίων κάλυψης κινδύνου από άνοδο επιτοκίων των δανείων σε συνάλλαγμα που συνάπτουν σύμφωνα με την πιό πάνω Πράξη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την ΠΔ/ΤΕ 1976/19.9.91, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα παροχής ευχέρειας στους δανειζόμενους να καλύπτονται από την άνοδο των επιτοκίων στις χρηματαγορές,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1976 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία