ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/31.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 506/2/6.8.92 «άντληση από το «ειδικό κεφάλαιο» της απόφασης ΝΕ 197/11/78 κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων στους πληγέντες από τις πυρκαϊές που εκδηλώθηκαν στις 10.1.91 και 18.3.90 σε κτίρια των Αθηνών». (Συνεδρίαση 512/19.11.92 θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την απόφαση ΕΝΠΘ 506/2/6.8.92 ως ακολούθως: 1.Επιτρέπεται η άντληση από το «ειδικό κεφάλαιο» για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας (αποφ. ΝΕ 197/11/78) των απαιτουμένων κεφαλαίων: 1)Για τη χορήγηση, στα πλαίσια των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων, βραχυπρόθεσμων δανείων (για κεφάλαιο κίνησης) στους πληγέντες από την πυρκαϊά που εκδηλώθηκε στο κτίριο απί των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους 1 στις 10.1.91 καθώς και στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 38 στις 18.3.90, και 2)για τη ρύθμιση, σύμφωνα με τις πιο πάνω Κοινές Υπουργικές αποφάσεις των οφειλών (ληξιπροθέσμων ή μη) των ως άνω επιχειρήσεων από τραπεζικό δάνεια. ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η άντληση από το «ειδικό κεφάλαιο» της απόφασης ΝΕ 197/11/78, κεφαλαίων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, και για την εξόφληση δανείων που έχουν χορηγηθεί ή ρυθμιστεί από τις τράπεζες με ελεύθερους όρους, μετά την ημερομηνία ισχύος των πιο πάνω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, και ΠΕΧΩΔΕ 2049295/11342/0025/23.8.91, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις όμοιες της 2066844/15189/0025/24.10.91, 2003850/877/0025/21.1.92 και 2029275/5305/0025/2.4.92, με τις οποίες εγκρίθηκε η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους πληγέντες, από την πυρκαϊά που εκδηλώθηκε στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους 1 στις 10.1.91 καθώς και στο κτίριο επί της οδου Πατησίων 38 στις 18.3.90.
  • Την απόφαση ΕΝΠΘ 506/2/6.8.92.
  • Το 2075043/14530/0025/18.11.92 (ΑΠ 8666) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/2066844/15189/0025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2066844_15189_0025 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/2003850/877/0025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2003850_877_0025 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/2029275/5305/0025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2029275_5305_0025 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία