ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/7/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2037/5.2.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Διευκρίνιση σχετικά με την απελευθέρωση των τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Τις από 28.1.1992 ΠΔ/ΤΕ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025. γ) Τη σκοπιμότητα να αποσαφηνισθεί ότι, μετά την έκδοση και των πιο πάνω Πράξεων, έχουν απελευθερωθεί πλήρως οι τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Διευκρινίζει ότι έχει επιτραπεί στις εξουσιοδοτημένες τράπεζες να χορηγούν συνάλλαγμα για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως πληρωμών προς το εξωτερικό που περιλαμβάνονται στις τρέχουσες συναλλαγές του ισοζυγίου πληρωμών, όπως οι συναλλαγές αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 2.Η χορήγηση του συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες γίνεται με βάση δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η αυθεντικότητα των συναλλαγών. 3.Η Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται στη διενέργεια κατασταλτικών συναλλαγματικών ελέγχων. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία