ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/7/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρηματοδότηση σε δραχμές τεχνικών εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορίζεται ότι οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91 (παρ. Α εδαφ. 1), όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις τεχνικές εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Κ. για την κάλυψη αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, που απορρέουν από την εκτέλεση έργων δημοσίου μόνο ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και αφορούν εγχώριες δαπάνες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, β) τη σκοπιμότητα υπαγωγής και των τεχνικών εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Κ. στις διατάξεις της προαναφερόμενης Πράξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία