ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/7/31.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92 σχετικά με τη διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος και τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων. (Συνεδρίαση 513/4.12.92 θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την απόφαση ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92 και να καθορίσει ότι από 1ης Ιανουαρίου 1993 η αναγγελία των ακάλυπτων επιταγών στην εισαγγελική αρχή θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην πιο πάνω Πράξη (παρ. Α/Ι), μέσω της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92 παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Την απόφαση ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92, με την οποία μεταξύ άλλων (παρ. Α/Ι) καθορίζεται η διαδικασία αναγγελίας των ακάλυπτων επιταγών.
  • Το 1931/1.12.92 (ΑΠ 8762) έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία