ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/8/06.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας ΝΑΤΙΟΝΑL WΕSΤΜΙΝSΤΕR ΒΑΝΚ ΡLC. (Συνεδρίαση 493/3.2.92, θέμα 15) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας πέντε (5) υποκαταστημάτων της τράπεζας ΝΑΤΙΟΝΑL WΕSΤΜΙΝSΤΕR ΒΑΝΚ Ρ.L.C., σε τόπους επιλογής της, η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε με την προαναφερόμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 3 Μαρτίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών»,
  • ι) την απόφαση ΕΝΠΘ 422/11/12.5.89 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία έξι (6) υποκαταστημάτων της τράπεζας σε τόπους επιλογής της και ιι) μεταγενέστερη απόφαση της 464/6/28.12.90 με την οποία η αρχική προθεσμία έναρξης λειτουργίας τους παρατάθηκε (για όσες μονάδες δεν είχαν λειτουργήσει) μέχρι 31.12.91,
  • το από 5.12.91 (ΑΠ 6229) έγγραφο της Τράπεζας ΝΑΤΙΟΝΑL WΕSΤΜΙΝSΤΕR ΒΑΝΚ Ρ.L.C.,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία