ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/8/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υποβολή των προβλεπόμενων από την ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91 στοιχείων καταθέσεων μηνός Αυγούστου έως 9.10.92 και διενέργεια των σχετικών εγγραφών δεσμεύσεων με αξία 30.9.92. (Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 9) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται, κατ εξαίρεση της παραγράφου 4 της ΠΔ/ΤΕ 1959/ 25.7.91, η υποβολή από τις τράπεζες των στοιχείων καταθέσεων μηνός Αυγούστου 1992 έως 9.10.92 και η διενέργεια εντός της προθεσμίας αυτής των προβλεπόμενων από την εν λόγω Πράξη δεσμεύσεων με αξία 30.9.92. Η απόφαση αυτή να. δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91, και
  • αιτήματα τραπεζών για παράταση, λόγω της πρόσφατης απεργίας, της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων καταθέσεων μηνός Αυγούστου 1992 και διενέργειας των σχετικών εγγραφών, δεσμεύσεων χωρίς τις συνέπειες της παραγράφου 4 της ΠΔ/ΤΕ 1959/91,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία