ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/Φ.0544/3/Αο738/Μ.4196/9/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μόσχα, 7.11.1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 7.11.1992 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που έχει κυρωθεί από τη Χώρα μας με τον υπ αριθ. Α.Ν. 585/1945 που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 242/ 29.9.1945 Φύλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α.
  • Τις διατάξεις της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη.
  • Τις διατάξεις της Χάρτας των Παρισίων για μια καινούργια Ευρώπη, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 160 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 29.10.1991.
  • Την υπ αριθ. Υ.1893 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εξωτερικών Τσουδερού Βιργινίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 620 τεύχος Β της 15.10.1992.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία