ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/Φ.0544/4/ΑΣ497/Μ.4176/5/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966 Κάιρο, 10.6.1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει τη Συμφωνία που συνάφθηκε στο Κάιρο στις 10 Ιουνίου 1992 δια της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την παράταση της εκτελέσεως της Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • 11 του άρθρου 7 της Συμφωνίας για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 26.9.1966 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 22/1967 Α.Ν. που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 98/ 1967 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, 2) της παρ. 3β των συμφωνημένων Πρακτικών που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1986 και κυρώθηκαν με τον υπ αριθ. 1704/1987 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 87 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 9.6.1987, 3) το περιεχόμενο της υπ αριθ. Π.31-15853/ΑΣ8177/4.9.1991 Κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εξωτερικών Βιργινίας Τσουδερού, 4) το περιεχόμενο των υπό έγκριση δύο επιστολών εκ των διατάξεων των οποίων ουδεμία προκαλείται δαπάνη ή μείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/31-15853/ΑΣ8177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/31-15853_ΑΣ8177 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/22 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία