Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 12ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας Βουκουρέστι, 24.4.1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 12ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 24.4.1993 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 30 Ιουνίου 1971 και κυρώθηκε με το υπ αριθ. 17/1973 Ν.Δ. (ΦΕΚ Α 157/26.7.1973) δια της οποίας συνιστάται Μικτής Διακυβερνητική Επιτροπή συνεργασίας, 2) το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, 3) την υπ αριθ. Υ 1893 Υπουργική Απόφαση περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Β. Τσουδερού, (ΦΕΚ 620/Β/15.10.1992),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία