Έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος Ελλάδος - Γαλλίας, Αθήνα, 12.5.1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Ανώτατη εκπαίδευση"
1.  
  Η ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία της για την εισαγωγή της εκπαίδευσης των νέων ελληνικών και σε άλλα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τη διαφύλαξη των εδρών από ένα εκπαιδευτικό μόνιμο προσωπικό. Η γαλλική πλευρά ενημερώνει στην ελληνική πλευρά ότι τα νέα ελληνικά διδάσκονται επί του παρόντος σε 16 Ιδρύματα ανώτατης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 3 χορηγούν εθνικά διπλώματα. Υπογραμμίζει, ότι αυτή η εκπαίδευση εξασφαλίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, από προσωπικό επιλεγμένο από τις θέσεις προϋπολογισμού. Η ελληνική πλευρά ζητά την ίδρυση μίας θέσης νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Caen για να συμπληρωθεί ο πειραματισμός όπου ηγείται η Ακαδημία, καθώς και η ίδρυση μίας θέσης νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Αix-en-Ρrονence. Η γαλλική πλευρά θα είναι ο διερμηνέας αυτών των αιτήσεων στα σχετικά Πανεπιστήμια. Υπενθυμίζει ωστόσο, ότι σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η αίτηση για τη δημιουργία ή την ίδρυση εδρών ανήκει στα Πανεπιστήμια. Η ελληνική πλευρά σημειώνει την έλλειψη των νέων ελληνικών μεταξύ των απαραίτητων γλωσσών για την ειδίκευση του διερμηνέα στην Ανώτατη Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα νέα ελληνικά είναι η μόνη κοινοτική γλώσσα, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται για την παραπάνω ειδίκευση, ενώ συμπεριλαμβάνονται μη κοινοτικές γλώσσες. Η γαλλική πλευρά θα προσπαθήσει να ευνοήσει, εμπρόθεσμα, την εισαγωγή των νέων ελληνικών σε όλες τις εκπαιδεύσεις διερμηνέων και μεταφραστών, όπως ήδη υπάρχει στο cursus του Ινστιτούτου των Μεταφραστών και των διερμηνέων του Πανεπιστημίου του Strasbοyrg, Ιδρύματος ψηλού επιπέδου, που διατηρεί στενές σχέσεις με το Ινστιτούτο Γαλλικών στην Αθήνα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δέχεται κάθε χρόνο ορισμένους Έλληνες φοιτητές. Η ελληνική πλευρά εύχεται, λόγω συνέχισης της ελληνικής γλώσσας, τη δημιουργία τάξεων εκπαίδευσης νέων ελληνικών παράλληλα με τις τάξεις των αρχαίων ελληνικών. Για το λόγο αυτό δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη γαλλική πλευρά στο χώρο επεξεργασίας παιδαγωγικών εργαλείων. Η γαλλική πλευρά ενδιαφέρεται για την παρουσίαση της συνέχισης μεταξύ των αρχείων ελληνικών και των νέων ελληνικών και θα προσπαθήσει να ευνοήσει τις πρωτοβουλίες συμπληρωματικότητας των δύο εκπαιδεύσεων. Τέλος, η ελληνική πλευρά θα πληροφορήσει τη γαλλική πλευρά ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές βοηθούν οικονομικά τις έδρες των νέων ελληνικών στη Γαλλία, για την ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων τους, στον τομέα της εκπαίδευσης της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Β. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Άρθρο 3
1.  
  Η γαλλική πλευρά αναφέρει τις ανησυχίες της στην ελληνική πλευρά, λόγω της μεταρρύθμισης, που έγινε την τελευταία χρονιά από το Υπουργείο Εθνικής Εκπαίδευσης και αφορούσε την εκπαίδευση των ξένων γλωσσών. Αναφέρει, ότι αυτή η αλλαγή, σε ότι αφορά την εκπαίδευση των ζωντανών γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, περιορίζει την επιλογή των μαθητών και οδηγεί σε μία επιλογή εις βάρος των γαλλικών. Παρ όλα αυτά εύχεται, ότι οι προφορικές διαβεβαιώσεις, οι οποίες δόθηκαν στη διάρκεια των διαφόρων συνομιλιών, κυρίως από τον Υπουργό Παιδείας στο Πρεσβευτή της Γαλλίας (στις 8 Δεκεμβρίου 1992), ήταν επίσημες, δηλαδή: - στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση τα αγγλικά δεν επιβάλλονται εκεί όπου γίνεται ο πειραματισμός των «πρώιμων» γαλλικών (francais precοce), - στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό του 85% των μαθητών που μαθαίνουν γαλλικά είναι αμετάβλητο, ο σχολικός χάρτης της εισαγωγής των γαλλικών ακολουθεί την ίδια πρόδο με αυτή των αγγλικών, τα ωράρια διατηρούνται, - στην θρησκευτική εκπαίδευση, τα γαλλικά διατηρούνται στο σημερινό επίπεδο της 1 ης ζωντανής γλώσσας σε όλους τους κύκλους. Εξάλλου η γαλλική πλευρά επιθυμεί την εισαγωγή των γαλλικών στην τεχνική εκπαίδευση - κυρίως στα cursus της εκπαίδευσης των Ινστιτούτων για την Επαγγελματική κατάρτιση. Είναι έτοιμη να εξετάσει τους τύπους του διαγωνισμού, που μπορεί να εισάγει. Η ελληνική πλευρά πληροφορεί τη γαλλική πλευρά, ότι οι διατάξεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εκπαίδευση των ξένων γλωσσών και κυρίως της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απολύτως σύμφωνες με τις διαβεβαιώσεις, που δόθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον εν ενεργεία Πρεσβευτή της Γαλλίας στη συνάντηση τους στις 8 Δεκεμβρίου 1992. Στην πρωτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας θα συνεχίζεται μόνο στα σχολεία, όπου η διδασκαλία άρχισε στην 4η τάξη και θα τελειώνει στη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς, μετά την οποία η διδασκαλία θα διακόπτεται. Η διαβεβαίωση, που δόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι το ποσοστό του 85% των μαθητών (συμπεριλαμβανομένου και αυτό της εκπαίδευσης των τεχνικών λυκείων), που μαθαίνουν γαλλικά θα παραμείνει αμετάβλητο, έχει εγκριθεί. Η διαδικασία της εφαρμογής αυτών των μέτρων θα ξεκινήσει από τη νέα σχολική χρονιά. Βάση της υιοθετημένης μεταρρύθμισης, η εκπαίδευση της γαλλικής γλώσσας θα εξαπλωθεί σε 650.000 μαθητές περίπου, από τους 300.000 μαθητές, που ήδη υπάρχουν. Το καταστατικό της θρησκευτικής εκπαίδευσης, που αφορά την εκπαίδευση της γαλλικής γλώσσας θα εξακολουθήσει να ισχύει. θα εξεταστεί η πιθανότητα εισαγωγής της εκπαίδευσης των γαλλικών σε 3 ειδικευμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τέλος, από την επόμενη σχολική χρονιά νέα εγχειρίδια θα εισαχθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας. Ο Υπουργός της γαλλικής εκπαίδευσης θεωρώντας, ότι η εκπαίδευση της γαλλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σημειώνει μία ουσιώδη βελτίωση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, έχει πεισθεί, ότι η γαλλική πλευρά στο πλαίσιο των αρχών αμοιβαιότητας, που διέπουν τις μορφωτικές συμφωνίες θα απαντήσει θετικά στην ελληνική αίτηση για την παράλληλη επέκταση της εκπαίδευσης των νέων ελληνικών στην γαλλική εκπαίδευση. Η γαλλική πλευρά σημειώνει τον ορισμό των κοινών σκοπών με τη γαλλική πλευρά και αποβλέπει: - στην εισαγωγή της ξένης ζωντανής γλώσσας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση - στην υποχρεωτική εκμάθηση 2 γλωσσών. Η γαλλική πλευρά σημειώνει τη στάση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις απαραίτητες παρατηρήσεις, που δόθηκαν από την ελληνική πλευρά (βλ. γράμμα της 11ης Μαΐου 1993, που απευθύνεται από τον Υπουργό στον Πρεσβευτή της Γαλλίας, στο παρόν πρωτόκολλο). Σημειώνει κυρίως με ενδιαφέρον την απόφαση, που ανακοινώθηκε από τον Εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη διάρκεια της μικτής Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή των γαλλικών σε 260 περίπου τεχνικά λύκεια. Η γαλλική πλευρά φοβάται εν τούτοις ότι οι νέες διατάξεις δεν υποβαθμίζουν τη θέση της γαλλικής γλώσσας, όπου: - αποκλείεται κάθε ελευθερία επιλογής της διδασκόμενης γλώσσας. - περιορίζονται οι διδασκαλίες των γαλλικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. - απαγορεύεται τελείως η επιλογή των γαλλικών σαν πρώτη χρονολογικώς διδασκομ;eνη ζωντανή γλώσσα. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές και συχνές φιλικές σχέσεις μεταξύ των 2 κρατών, τα οποία μοιράζονται πολλούς σκοπούς και κοινά ιδεώδη, εύχεται τη συνέχιση αναλλαγών απόψεων σε αυτή την ερώτηση με εποικοδομητικό πνεύμα, για το αμοιβαίο συμφέρον των 2 κρατών. Για το λόγο αυτό, θα εκτιμήσει ιδιαιτέρως την επιτυχή συνέχιση των πειραματισμών της εκπαίδευσης των γαλλικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που γίνεται εδώ και 5 χρόνια, εκεί, όπου έχει ήδη ξεκινήσει.
Άρθρο 1ο "Δευτεροβάθμια εκπαίδευση"
1.  
  Η ελληνική πλευρά είναι ευτυχής γιατί από το 1987 τα νέα ελληνικά μπορούν να επιλεγούν σαν εξέταση στο baccalaureat. Η ελληνική πλευρά ζητά περισσότερη εκπαίδευση νέων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προτείνει κυρίως την εκπαίδευση των νέων ελληνικών στα σχολεία, τα οποία έχουν συνάψει μία συμφωνία συνδυασμού με τα ελληνικά σχολεία. Η γαλλική πλευρά σημειώνει τις επιθυμίες της ελληνικής πλευράς. Ενημερώνει την ελληνική πλευρά για τη δημιουργία μίας αποστολής Γενικής Επιθεώρησης νέων ελληνικών στην Γενική Επιθεώρηση, που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1990 και δηλώνει ότι τα νέα ελληνικά διδάσκονται σε 4 λύκεια (Caen, Strasbοurg, Βοrdeaux, Ρaris). Σημειώνει ότι οι συνδυασμοί μεταξύ γαλλικών και ελληνικών σχολείων γνώρισαν μία αισθητή αύξηση τα τελευταία χρόνια (8 συνδυασμοί καταγράφτηκαν το 1988 και 49 το 1992). Συνοδεύονται μερικές φορές από την ίδρυση μιας σχολικής λέσχης νέων ελληνικών. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του πειραματικού προγράμματος, που έγινε στην Ακαδημία Caen, από τον Υπεύθυνο της αποστολής και ζητά την επέκταση του και σε άλλες ακαδημίες, σε όλα τα σχολικά επίπεδα (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, πανεπιστημιακό και συνεχής επιμόρφωσης). Προτείνει μία ομάδα ειδικών να προβεί στη δημιουργία διδακτικού υλικού και μεθόδων για την εκπαίδευση των νέων ελληνικών στη Γαλλία. Η γαλλική πλευρά σημειώνει αυτή την πρόταση. Επιθυμεί τη συνάντηση ειδικών και θα κοινοποιήσει τις προτάσεις της, οι οποίες αφορούν τους όρους αυτής της συνεργασίας, μετά από εξέταση που θα γίνει από τις αρμόδιες παιδαγωγικές υπηρεσίες. Η γαλλική πλευρά χαιρετά την πειραματική αξία αυτού του πειραματισμού και θα κάνει ότι είναι δυνατό για να ενθαρρύνει ανάλογα πειράματα και σε άλλες Ακαδημίες, όπως στη Βοrdeaux. Επαναλαμβάνοντας την πρόταση της για τη δημιουργία ενός CΑΡΕS (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και μίας ΑGRΕGΑΤΙΟΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) νέων ελληνικών, η ελληνική πλευρά επιθυμεί τα νέα ελληνικά να βρουν μία θέση ανάμεσα στις επιλεγμένες γλώσσες για το CΑΡΕS των Μοντέρνων Γραμμάτων (Lettres Μοdernes). Η γαλλική πλευρά γνωστοποιεί στην ελληνική πλευρά, ότι ένα σχέδιο που αποβλέπει την εισαγωγή μίας εξέτασης επιλογής των νέων ελληνικών στο CΑΡΕS και ΑGRΕGΑΤΙΟΝ των Μοντέρνων Γραμμάτων εξετάζεται πρόσφατα ευνοϊκά από τις αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 30 "Μουσική"
1.  
  Η γαλλική πλευρό ζητά την ενίσχυση της συνεργασίας σε ότι αφορά τη μόρφωση των νέων διερμηνέων, κυρίως με τα οργανωμένα stages από την Ορχήστρα των Νέων της Μεσογείου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γαλλία. Η ποιότητα και γοητεία των εκπαιδευτών maitres, θα πρέπει να επιμείνει στην πραγματοποίηση κονσέρτων στο πλαίσιο των βελτιωμένων δομών στην Ελλάδα. Επιθυμεί εξίσου σε μία περαιτέρω ανάπτυξη προετοιμασμένης και αρμονικής συνεργασίας με το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο συγχαίρει για την επιτυχία. Η γαλλική πλευρά θέλει να οργανώσει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, ένα διεθνή Οργανισμό Γαλλικής Μουσικής, που θα προορίζεται στους σολίστες (μονωδούς) ερμηνευτές και στις εκπαιδεύσεις των chambres legeres. Εύχεται την ενεργή συμμετοχή της ελληνικής πλευράς. Υπενθυμίζει ότι, επί του παρόντος, χορηγεί μία υποτροφία σπουδών 12 μηνών σε νέους Έλληνες ερμηνευτές. Αρθρο 31ο Χορός Η γαλλική πλευρά, η οποία οργάνωσε στην Ελλάδα το 1990 και 1992 περιοδίες μπαλλέτων σύγχρονου χορού (Cοmpagnies ΒRUΜΑCΗΟΝ, Ρlaisir dΟffrir) και μπαλλέτων χορού Βarοque (Ris et Danceries) εύχεται να αναπτυχθούν αυτές οι ανταλλαγές με την ενεργή βοήθεια και της ελληνικής πλευράς. Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με την συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής και της Σχολής Χορού της Όπερας των Παρισίων. Η ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία, της χορήγησης μίας υποτροφίας 12 μηνών στο χώρο του χορού. Ζ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Άρθρο 32ο Τα δύο κράτη είναι ευχαριστημένα με την συμφωνία, που έγινε μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας αφ ενός και της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, Ινστιτούτο Γαλλίας αφ ετέρου, σε θέματα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που θα περιλαμβάνουν έργα των μελών της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, που έχουν συνεισφέρει, κατά τα 3 τελευταία χρόνια, στην ανάπτυξη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της graνure, της αρχιτεκτονικής και της μουσικής. Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν στην Αθήνα, το Μάιο του 1995 με την ευκαιρία των 200 ετών του Γαλλικού Ινστιτούτου. Με την ευκαιρία το Ελληνικό Υπουργιέο Παιδείας θα συνεισφέρει ουσιαστικά. Από τη πλευρά της, η Ακαδημία των Καλών Τεχνών δήλωσε την πρόθεση της, να οργανώσει, με τη συνεργασία μίας Επιτροπής, που θα βρίσκεται στην Αθήνα και θα προεδρεύεται από ένα ξένο μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, τον Ηλία ΛΑΛΑΟΥΝΗ, τις κατάλληλες εκδηλώσεις. Αρθρο 33ο Σε ότι αφορά την προστασία της κληρονομιάς, απογραφές, αρχεία, μουσεία, η γαλλική πλευρά προτείνει κυρίως να μελετηθεί η Ένωση ενός ή περισσοτέρων ελληνικών οργανισμών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης ΝΑRCΙSSΕ. Ο σκοπός του είναι η πραγματοποίηση ενός πρωτότυπου τράπεζας επιστημονικών εικόνων υψηλών προδιαγραφών, που θα ελέγχεται από μία βάση δεδομένων, ανάλογα με το κείμενο των διαφόρων γλωσσών (προς το παρόν, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά και στα πορταγαλλικά). Αυτός ο συναιτερισμός (cοnsοrtium), που θα λειτουργεί βάση δικτύου και θα είναι συνδεδεμένο με το Εργαστήριο της Έρευνας των Μουσείων της Γαλλίας (Παρίσι), τα Εθνικά Αρχεία της Λισσαβώνας, Rathgenfοrschung Labοratοrium του Βερολίνου και την τράπεζα δεδομένων της Ελβετικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Βέρνης, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Η γαλλική πλευρά είνα διατεθειμένη να αναλάβει να στείλει έναν ειδικό για να πληροφορήσει τους αρμόδιους στην Ελλάδα. Η ελληνική πλευρά σημειώνει τις εκφραζόμενες ευχές της γαλλικής πλευράς και θα τις μεταβιβάσει στους αρμόδιους ώστε να εξεταστούν ευνοϊκά. Η γαλλική πλευρά εύχεται την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των Γενικών Αρχείων του ελληνικού κράτους και της Διεύθυνσης των Αρχείων του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και Γαλλόφωνων, κυρίως για ότι αφορά την εκπαίδευση της πραγματογνωμοσύνης. Η γαλλική πλευρά μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων επιθυμεί την ενδυνάμωση των ανταλλαγών με την Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών και την ανάπτυξη σχέσεων με την Ακαδημία, την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο των Κοινωνικών Ερευνών της Αθήνας και με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να χορηγηθεί μία υποτροφία 2 μηνών ή σε έναν Έλληνα αρχαιολόγο, ειδικευμένο στη βυζαντινή τέχνη για μία έρευνα μικρής διάρκειας στο C.Ν.R.S. Η γαλλική πλευρά θα προσπαθήσει να απαντήσει θετικά σε αυτή την πρόταση. Η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε τη συνεργασία με τη γαλλική πλευρά για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο στο χώρο των έργων τέχνης και των αντικειμένων σημαντικής αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Η ελληνική πλευρά εύχεται τη συνεργασία της γαλλικής πλευράς για τον επαναπατρισμό έργων τέχνης, τα οποία κλάπηκαν ή εξήχθησαν παράνομα, από τη μία χώρα στην άλλη. Η γαλλική πλευρά επιβεβαιώνει την ελληνική για την υποστήριξη της και υπογραμμίζει, ότι αυτή η συνεργασία για τη προφύλαξη της κληρονομιάς και του αγώνα κατά του εμπορίου έργων τέχνης γίνεται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και έγινε αντικείμενο συστάσεων. Η. ΣΙΝΕΜΑ.
Άρθρο 4ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής για να μελετήσει από κοινού την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της μεθόδου των γαλλικών στο 1ο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γαλλική πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει πιο στενά διαμέσου των ειδικών στη διδακτική των γλωσσών, που βρίσκονται σε υπηρεσία στην Ελλάδα στο πρόγραμμα σύστασης ενός σώματος εκπαίδευσης καθηγητών γαλλικών. Η ελληνική πλευρά ζητά από τη γαλλική πλευρά να της χορηγηθούν τουλάχιστον 20 μηνιαίες υποτροφίες κάθε χρονιά για την εκπαίδευση. Η γαλλική πλευρά σημειώνει αυτή την επιθυμία, την οποία θα προσπαθήσει να υλοποιήσει μέσα σε λογικά πλαίσια. Υπενθυμίζει ότι από αυτή τη χρονιά 12 υποτροφίες χορηγήθηκαν για το λόγο αυτό. Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.
Άρθρο 5ο
1.  
  Η ελληνική πλευρά δηλώνει ότι 500 μαθητές ελληνικής προέλευσης επωφελούνται επί του παρόντος μίας εκπαίδευσης γλώσσας και νεοελληνικής παιδείας στο νηπιαγωγείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εύχεται την ενδυνάμωση και την εξάπλωση αυτής της εκπαίδευσης και βοήθεια από τη γαλλική πλευρά για τη λειτουργία των τάξεων και την αμοιβή των καθηγητών. Η γαλλική πλευρά σημειώνει την εκφραζόμενη επιθυμία της ελληνικής πλευράς για συνεργασία εκπαίδευσης ελληνικών στα παιδιά ελληνικής καταγωγής, που διαμένουν στη Γαλλία. Πληροφορεί την ελληνική πλευρά ότι μελετούν αυτό τον τύπο εκπαίδευσης. Προτείνει να κοινοποιηθούν οι αποφάσεις στην ελληνική πλευρά. Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
Άρθρο 6ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά είναι ικανοποιημένη από την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Μεταξύ του 1991 και 1993, 18 νέες σχέσεις επιτεύχθηκαν με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέρχεται σε 49. Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικές συναντήσεις. Το σύνολο τεχνικών και των υπηρεσιών, που συνδυάζει τα μέσα πληροφορικής με αυτά της τηλεπικοινωνίας (dispοsitif telematique), της προηγουμένης μικτής Επιτροπής βρίσκονται τώρα στη διάθεση των καθηγητών. 3 κέντρα πληροφοριών δημιουργήθηκαν (στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Ορεστιάδα). Η γαλλική πλευρά επιμένει στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της συνεργασίας στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και αναφέρεται σε 3 τομείς: - στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών στον τομέα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών σπουδών (Β.Τ.S.) - στην εφαρμοσμένη έρευνα προετοιμασίας των προγραμμάτων εκπαίδευσης, εκτίμησης και παρακολούθησης των μαθητών. Η ελληνική πλευρά σημειώνει με ενδιαφέρον αυτή την πρόταση συνεργασίας της γαλλικής πλευράς. Ε. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 7ο Η ελληνική πλευρά πληροφορεί τη γαλλική πλευρά ότι η εκπαιδευτική τηλεόραση αναμεταδίδει στην τηλεόραση τις μεθόδους «Ανec Ρlaisir 1 και 2» και προβαίνει στην αγορά, για ερτζιανή μετάδοση, της Μεθόδου «Καλώς ήρθατε στη Γαλλία». Εξάλλου 600 αντίγραφα κασσετών της μεθόδου «Ρlaisir 1 και 2» προορίζονται για να διανεμηθούν στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γαλλική πλευρά αποδέχεται με ικανοποίηση την πρόθεση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την απόκτηση ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης γαλλικών, στην προσαρμογή του οποίου θα συνεισφέρει. Είναι ευχαριστημένος για τη συνεργασία των δύο πλευρών για τη μετάδοση κασσετών στα σχολικά Ιδρύματα. Η γαλλική πλευρά δέχεται ευνοϊκά την ανάληψη των καθηκόντων του καθηγητή γαλλικών και θα συνεισφέρει στην επαγγελματική τους κατάρτιση με την εισφορά μίας υποτροφίας για άσκηση (stage). Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να συνεχιστεί η εύνοια της γαλλικής συνεργασίας και ζητά την παρέμβαση της ώστε να της χορηγηθεί παιδαγωγικό υλικό, ελεύθερο από δικαιώματα. Επιθυμεί επίσης την εισαγωγή της εκπαίδευσης των ελληνικών στη γαλλική τηλεόραση. Η γαλλική πλευρά σημειώνει αυτές τις αιτήσεις και τις μεταφέρει στους αρμόδιους οπτικοακουστικούς Οργανισμούς και Εταιρείες. Ζ. ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Άρθρο 8ο Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων σχετικά με το γαλλο-ελληνικό Λύκειο, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 1986, τα δύο μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία του Σχολικού αυτού Ιδρύματος, 2 ιθαγενειών (binatiοnal) και το σημαντικό ρόλο που πρέπει να παίξει στην αμφοτεβαρή συνεργασία. Εντούτοις η γαλλική πλευρά θεωρεί, ότι με τον τρόπο, που λειτουργεί το γαλλοελληνικό λύκειο δεν πληρεί ικανοποιητικά το σκοπό των 2 εκπαιδεύσεων. Υπενθυμίζει την προσοχή της ελληνικής πλευράς στις βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν από μία πιο αυστηρή παρατήρηση του καταστατικού - πλαισίου, που επισυνάπτεται στη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων το 1986. Κυρίως συνιστά θερμώς τη διοικητική άμεση προσάρτηση της ελληνικής πλευράς στο Ελληνικά Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προτείνει μία αξιοποίηση της γλώσσας του partenaire σε καθένα από τα τμήματα και υπογραμμίζει ότι το καταστατικό - πλαίσιο (σημείο 4ο) προβλέπει ότι ορισμένες εκπαιδεύσεις μπορούν, με αναίρεση, να εξαιρεθούν στα γαλλικά στο ελληνικό τμήμα. Ζητά από την ελληνική πλευρά να εξετάσει ευνοϊκά την επέκταση του δικαιώματος παρουσίασης, Ελλήνων μαθητών και μαθητών με δύο ιθαγένειες, του Γαλλο-ελληνικού λυκείου, στις «Πανελλήνιες alleges που αναγνωρίζεται στους Έλληνες μαθητές, που φοιτούν στο εξωτερικό. Οι δύο πλευρές πρέπει να συγκροτήσουν το γρηγορότερο μία ομάδα εργασίας, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει αυτές τις ερωτήσεις και να παρουσιάσει την έκθεση της στις αρμόδιες αρχές. Η ομάδα αυτή θα συνεδριάσει για 1η φορά πριν από την έναρξη της προσεχής σχολικής χρονιάς. ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.
Άρθρο 9ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά είναι ευχαριστημένη από τις συνεχείς και αποτελεσματικές συναντήσεις, που έγιναν μεταξύ των ελληνικών και γαλλικών πανεπιστημίων. Σημειώνει, ότι από το 1989, έχουν επιτευχθεί 43 συμφωνίες μεταξύ των πανεπιστημίων εκ των οποίων οι 34 με Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δηλαδή 28 νέες συμφωνίες από το 1989. Σημειώνει, με μεγάλο ενδιαφέρον, ότι τα 65 προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων έγιναν μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 33 προγράμματα καταρτήθηκαν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και 32 προγράμματα καταρτήθηκαν από τα γαλλικά πανεπιστήμια. Οι δύο πλευρές προτείνουν, για το 1993, να τεθούν στη διάθεση τους 6 πανεπιστημιακές αποστολές. Η γαλλική πλευρά θα στηρίζει πράξεις κοινών συμφερόντων: σεμινάρια γαλλικών ειδικοτήτων, διάλεξη για την ποίηση στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, σεμινάριο για τη μετάφραση στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, σύσκεψη λεξικολογίας στην Αθήνα και τα Ιωάννινα. Οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν με τη διπλωματική οδό για τους όρους αυτής της ανταλλαγής. 6 υποτροφίες άσκησης θα χορηγηθούν από τη γαλλική πλευρά σε φοιτητές ή καθηγητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συμπληρώσουν μία διδακτορική έρευνα. Τα Πανεπιστήμια στα Ιωάννινα, στη Θράκη, στην Κρήτη και στην Πάτρα θα εφοδιαστούν με έγγραφα. Η γαλλική πλευρά ευχαριστεί την ελληνική πλευρά, για τη θετική της στάση στον τομέα της πανεπιστημιακής πληροφορικής και τη βοήθεια που προσέφερε στην πραγματοποίηση του Πρώτου φοιτητικού Σαλονιού (Αθήνα, 28, 29 και 30 Νοεμβρίου 1992). Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με τη δημόσια επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.
Άρθρο 10ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά εύχεται να αξιοποιηθεί η εκπαίδευση των γαλλικών στις ειδικότητες. Υπενθυμίζει ότι από το 1989 5 σεμινάρια γαλλικών σε ειδικότητες, που ομαδοποίησαν διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα (ιατρικής, παιδαγωγικής, επιστημών της εκπαίδευσης, οικονομικών και εμπορικών επιστημών, ξενοδοχειακά, διοίκησης) οργανώθηκαν σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εκφράζει την επιθυμία της αξιοποίησης με 2 μέτρα: - τα γαλλικά των ειδικοτήτων να γίνουν υποχρεωτική ύλη επιλογής, που θα περιληφθεί στα γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα των διαφόρων εκπαιδευτικών κλάδων. - τη δημιουργία στα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μίας έδρας γαλλικών των ειδικοτήτων (ενισχυμένη επιλογή στα γαλλικά τμήματα). Η ελληνική πλευρά πληροφορεί τη γαλλική, ότι λόγω της αρχής της αυτονομίας στα ελληνικά Πανεπιστήμια, θα ενημερώσει αυτά τα Πανεπιστήμια για τις εκφραζόμενες επιθυμίες της γαλλικής πλευράς. Οι δύο πλευρές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πανεπιστημίων και των σεμιναρίων για συσκέψεις, συνδιαλέξεις και συνέδρια. . που οργανώνονται στα 2 κράτη. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 11ο Η γαλλική πλευρά εύχεται τα μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου, που δημιουργήθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, κατόπιν συνθήκης με τα γαλλικά πανεπιστήμια να αναγνωριστούν από την ελληνική πλευρά, ότι εκπληρώνουν τον παιδαγωγικό και πνευματικό σκοπό του Ιδρύματος, όπως απορρέει από τη μορφωτική γαλλο-ελληνική συμφωνία του 1938. Η ελληνική πλευρά πληροφορεί τη γαλλική πλευρά, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος μόνο τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου ελληνικού δικαίου έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν την εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία, άτι το δίπλωμα του «ΠΤΥΧΙΟΥ» της γαλλικής γλώσσας, που χορηγείται από τα ελληνικά πανεπιστήμια να αναγνωριστεί ότι είναι επιπέδου «ΜΑΙΤRΙSΕ» ώστε οι τιτλούχοι αυτού του «ΠΤΥΧΙΟΥ», που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές του D.Ε.Α. (ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ή του Διδακτορικού στη Γαλλία να μην είναι υποχρεωμένοι να αφιερώνουν ακόμα μία χρονιά σπουδών για την απόκτηση της ΜΑΙΤRΙSΕ. Οι δύο πλευρές εκφράζουν την επιθυμία, μέσα στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της Ευρώπης και της προσέγγισης των νομοθεσιών, να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, που οδηγούν, βάση της αυτονομίας των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της Εκπαίδευσης, στην αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων. ΙV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 12ο Οι δύο πλευρές σημειώνουν με ικανοποίηση τα Πρακτικά των τριών μικτών Επιτροπών επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, που έγιναν στο Παρίσι, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 1990, στην Αθήνα, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 1991 και στη Grenοble στις 12 και 13 Νοεμβρίου 1992. Είναι ευχαριστημένες με τη σημαντική ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνικών σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (βλ. επισυν. «Κράτος της γαλλο-ελληνικής επιστημονικής συνεργασίας, Ισολογισμός και Προοπτικές»). Αυτή η ανάπτυξη είναι το έργο, κυρίων, των θεσμών της έρευνας και των Πανεπιστημίων και ενδυναμώνεται από τις κοινές συμμετοχές στα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 13ο
1.  
  Αξίζει να τονισθούν τα κοινά προγράμματα έρευνας στους τομείς, που έχει δοθεί προτεραιότητα: Πληροφορική, Μικροηλεκτρική και τεχνολογίες της πληροφορικής, Νέα Συνθετικά Υλικά, Ενέργεια, Τεχνολογίες του περιβάλλοντος, Βιολογία και Βιοκλιματολογία, Ιατρική, Αγροτροφοδοτικές Τεχνολογίες, Επιστήμες της τεχνολογίας της θάλασσας, της γης και του διαστήματος, Βιομηχανικές Τεχνολογίες, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές Επιστήμες. Η συνεργασία μπορεί εξίσου να επιτευχθεί ή να αναπτυχθεί, σαν ανάγκη, και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο σκοπός που προσδιορίζεται από τις δύο πλευρές είναι να προετοιμαστεί ένας αυξημένος αριθμός γαλλο-ελληνικών ομάδων για να συμμετέχουν στα ανταγωνιστικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να εισαχθούν ή να ενδυναμωθούν δίκτυα ευρωπαϊκών εργαστηρίων.
Άρθρο 14ο
1.  
  Οι δύο πλευρές συμφωνούν να υποστηρίξουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των ανώτατων Ιδρυμάτων των 2 κρατών ανάλογα με την υπάρχουσα νομοθεσία σε κάθε κράτος. Οι δύο πλευρές προσδιορίζουν τα μέσα της συνεργασίας (αποστολές, παραμονές σπουδών υψηλού επιπέδου, υποτροφίες σπουδών, ή εξασκήσεις) βάση των σχεδίων προτεραιότητας του ετήσιου προγράμματος επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας - τόσο στον τομέα των ακριβών επιστημών, όσο και σε αυτό των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
Άρθρο 15ο
1.  
  Η ελληνική πλευρά προσδιορίζει, ότι το Ελληνικό Υπουργείο της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χορηγεί στη γαλλική πλευρά υποτροφίες 10 μηνών η καθεμία για σπουδές 3ου κύκλου ή ερευνών. Ζητά από τη γαλλική πλευρά να χορηγήσει στην ελληνική πλευρά 10 υποτροφίες, που δεν συνδέονται με τα ολοκληρωμένα προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας, για σπουδές 3ου κύκλου ή ερευνών. Η γαλλική πλευρά ευχαριστεί την ελληνική γι αυτή την πληροφορία και αναγγέλει, ότι θα χορηγήσει στην ελληνική πλευρά υποτροφίες stages (εξάσκησης), υποτροφίες μεταδιδακτορικού καθώς και θέσεις περιοδικής υποδοχής ερευνητών και καθηγητών - ερευνητών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας των σχετικών γαλλικών Υπουργείων, των Κέντρων και Ινστιτούτων Έρευνας, (βλ. επισυναπτ. «Κράτος επιστημονικής και γαλλο-ελληνικής τεχνικής συνεργασίας, Ισολογισμός και προοπτικές»).
Άρθρο 16ο
1.  
  Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με την ανάπτυξη του αμφίπλευρου προγράμματος επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, με το όνομα ΠΛΑΤΩΝ. Οι δύο πλευρές προτείνουν, να επιλέξουν ορισμένα σχέδια γαλλο-ελληνικής επιστημονικής συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, ώστε να τα ενδυναμώσουν με τη βοήθεια υποτροφιών εξάσκησης διάρκειας 2 έως 4 μηνών. Η γαλλική πλευρά προσφέρει επίσης ορισμένες υποτροφίες εξάσκησης διάρκειας 2 έως 4 μηνών σε Έλληνες διδάκτορες για να δελεάσουν την πολιτική της συγκηδεμονίας των διδακτορικών διατριβών. Η γαλλική πλευρά θα προσπαθήσει να διευκολύνει την ειδίκευση, στο Ινστιτούτο Ρasteur των Παρισίων, των ερευνητών του Ελληνικού Ινστιτούτο Ρasteur για τη χρήση νέου εξοπλισμού και για την εκμάθηση μοντέρνων διαγνωστικών μεθόδων. Οι δύο πλευρές υποστηρίζουν το πρόγραμμα συμφωνίας για συνεργασία που προετοιμάζεται μεταξύ της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα, το Ινστιτούτο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Τεχνολογικό Πάρκο της Αττικής στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής μόρφωσης. Είναι ικανοποιημένοι με τη δημιουργία μίας αίθουσας multimedia στους χώρους της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ανοικτή στο κοινό, η αίθουσα αυτή θα επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες, σε γαλλικά εργαστήρια και στις παραγωγές σε τομείς της δημοσίευσης, του βίντεο, των τραπεζών εικόνων, τραπεζών δεδομένων telematiques, CD-Rοm κ.λπ.
Άρθρο 17ο
1.  
  Σύμφωνα με τη συμφωνία του 1960, η ΧVΙΙ συνεδρίαση της μικτής Επιτροπής της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας θα γίνει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1993. Ο ακριβής τόπος της συνεδρίασης θα αποφασιστεί δια της διπλωματικής οδού. V. ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ Άρθρο 18ο Μετά από τη θερμή υποδοχή, που επιφυλάχθηκε, στις προηγούμενες συνεδριάσεις, από τη γαλλική πλευρά προς την ελληνική, για το σχέδιο δημιουργίας Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι, η τελευταία ενημερώνει τη γαλλική πλευρά ότι το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992, ελεγχόμενο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπό τη υψηλή εποπτεία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποφάσισε να εγκαταστήσει από το Νοέμβριο του 1992 το πρώτο του παράρτημα στο εξωτερικό, στη γαλλική πρωτεύουσα. Με αυτή την ευκαιρία, η ελληνική πλευρά ζητά από τη γαλλική να επιβεβαιώσει, ότι είναι διατεθημένη να παραχωρήσει όλες τις δυνατές ευκολίες για να επιτρέψει στο παραπάνω παράρτημα να λειτουργήσει με τρόπο ανάλογο με αυτό του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (συμπεριλαμβανομένου και του νομικού καταστατικού, που αυτό επωφελείται). Η ελληνική πλευρά επαναλαμβάνει στη γαλλική πλευρά την αίτηση της να παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό ένας χώρος στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, του οποίου οι δραστηριότητες θα είναι ανάλογες με του παραπάνω παραρτήματος. Η γαλλική πλευρά συγχαίρει την ελληνική πλευρά για τη δημουργία στο Παρίσι του 1 ου Παραρτήματος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και θα προσπαθήσει να το υποστηρίξει, θα εξετάσει με τις αρμόδιες αρχές (Δημαρχείο των Παρισίων) τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξη του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και τη λύση των νομικών προβλημάτων και των προβλημάτων, που αφορούν την ακίνητη περιουσία του. Β. ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.
Άρθρο 19ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά υπενθυμίζει ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και τα παραρτήματα του, αποτελούν ένα μορφωτικό και παιδαγωγικό μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα, που καλύπτεται από τη μορφωτική γαλλο-ελληνική Συνθήκη του 1938. Η ελληνική πλευρά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της, ότι σε αυτό το Ινστιτούτο, θα ισχύει το Ίδιο καθεστώς με αυτό του πιο ευνοημένου ξένου Ινστιτούτου.
Άρθρο 20ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά ενημερώνει την ελληνική για τη τροποποίηση της εξέτασης του Πιστοποιητικού της Γαλλικής Γλώσσας (1ο δίπλωμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών). Εις το εξής, η εξέταση αποτελείται από 4 ενότητες κεφαλαίων και αντιστοιχεί στο 1ο βαθμό του Διπλώματος Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας, που δημιουργήθηκε το 1985 από το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Η ελληνική πλευρά εκφράζει την ανησυχία της γιατί η παραπάνω τροποποίηση υποχρεώνει τους φοιτητές να πληρώσουν ένα ποσό χρημάτων λίγο μεγαλύτερο, απ ότι στο παρελθόν. Εξ άλλου η νέα διαδικασία είναι πολύ κοπιαστική για τους φοιτητές λόγω των πολλών εξετάσεων, που τους επιβλήθηκαν. Απαντώντας στην εκφραζόμενη ανησυχία της ελληνικής πλευράς, η γαλλική πλευρά υπογραμμίζει ότι το DΕLF, 1ου βαθμού (αποτελείται από 4 ενότητες κεφαλαίων, ταξινομημένες στο χρόνο) προσαρμόζοντας τις γλωσσικές ικανότητες με τη πρακτική, επιτρέπει στους κατόχους να πάρουν συγχρόνως δύο διπλώματα, το C.L.F. (Πιστοποιητικό Γαλλικής Γλώσσας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών) και το D.Ε.L.F. 1ου βαθμού. Η εθνική και η διεθνής αναγνώριση δίνει στους μαθητές καλλίτερες προοπτικές για τις γαλλικές σπουδές τους.
Άρθρο 21ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά προτείνει μία αμφίπλευρη σκέψη στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης και το επίπεδο των διπλωμάτων που επιτρέπουν την απόκτηση της ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Οι δύο πλευρές πρέπει να ακολουθήσουν με ανεπίσημο και γρήγορο τρόπο τις ανταλλαγές πληροφοριών και απόψεων στο θέμα αυτό. Γ. ΒΙΒΛΙΟ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ.
Άρθρο 23ο
1.  
  Οι δύο πλευρές πρέπει να προβούν, όπως και στο παρελθόν, στην κανονική ανταλλαγή προσωπικοτήτων του λογοτεχνικού και εκδοτικού χώρου (Σαλόνι βιβλίου Παρισίων, Σύνοδοι λογοτεχνικής μετάφρασης στη Αries ή και ακόμα συνδιασκέψεις και συνδιαλέξεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, κυριώς στο Γαλλικό Ινστιτούτο)
Άρθρο 24ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά αναφέρει ότι θα χορηγεί κάθε χρόνο πολλές υποτροφίες σε Έλληνες και Γάλλους μεταφραστές. - 3 υποτροφίες των 2 μηνών σε έναν Έλληνα μεταφραστή (μία θα χορηγηθούν από το Υπουργείο Γαλλικής Μόρφωσης, και 2 άλλες θα χορηγηθούν από το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης. - 1 υποτροφία των 2 μηνών, χορηγείται από το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης σε ένα Γάλλο μεταφραστή (π.χ. το 1992, στον ποιητή Dοminique GRΑΝDΜΟΝΤ για τη μετάφραση των ποιημάτων του ΚΑΒΑΦΗ, τα οποία η Ι.F.Α. έκδοσε με το Gallimard). Υπενθυμίζει εξάλλου τη σημαντική βοήθεια των δημοσίων αρχών (διεύθυνση του Βιβλίου, Ανάγνωσης και Εθνικό Κέντρο του Βιβλίου) στη μετάφραση έργων, που ανήκουν σε διάφορους χώρους. Η γαλλική πλευρά υπογραμμίζει τη δημιουργία ενός προγράμματος βοήθειας για τη δημοσίευση (ΡΑΡ), που προορίζεται στην ενδυμάτωση των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των εκδοτών των 2 χωρών και στην αναγνώριση Γάλλων δημιουργών, της λογοτεχνίας και των ανθρωπιστικών επιστημών. . . κυρίως του ΧΧου αιώνα. Μία πιο ακριβής πληροφορία θα κοινοποιηθεί στην ελληνική πλευρά για αυτά το πρόγραμμα.
Άρθρο 25ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά εκφράζει εκ νέου την επιθυμία της για να πραγματοποιηθεί μία πράξη επιστροφής ίδιας φύσεως με τις «Όμορφες Αλλοδαπές» (το οποίο το 1990, πρόσφερε σημαντικά στη Γαλλία στην αναγνώριση των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων). Η εκδήλωση αυτή ήταν αφιέρωμα στην Ελλάδα, στην παρουσίαση της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας και θα μπορούσε να γινόταν σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Η ελληνική πλευρά εκφράζει την πρόθεσή της, να ευνοήσει, μέσα στα μέτρα του δυνατού, την πραγματοποίηση αυτής της ευχής.
Άρθρο 26ο "Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με το σχέδιο της κοινής συνδιάλεξης, που το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο"
1.  
  Αθηνών, προτείνουν να οργανώσουν μαζί το φθινόπωρο για τα σύγχρονα ρεύματα των ανθρωπιστικών σπουδών στα δύο κράτη. Προτείνουν αυτό το τύπο της συνεργασίας και σημειώνουν το ενεργό ενδιαφέρον της γαλικής πλευράς, για τις οργανωμένες συνταντήσεις στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών. Η ελληνική πλευρά προτείνει την οργάνωση ενός «κοινού συμποσίου» στην Ελλάδα για το βιομηχανικό πολιτισμό και την βιομηχανική αρχαιολογία. Εκφράζει την επιθυμία ώστε το γαλλικό Μουσείο «Le Creusοt-Μοntceau-Les Μines», που ιδρύθηκε στη Βοurgοgne να συμμετάσχει στο γαλλικό συμπόσιο. Η γαλλική πλευρό θα μεταφέρει αυτή την ευχή στις σχετικές αρχές.
Άρθρο 27ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά πληροφορεί την ελληνική πλευρά για το Ίδρυμα, στις εκδόσεις Αctes-Sud, της σειράς «Μοντέρνα Γράμματα», που διευθύνεται από το Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και την Υπεύθυνη του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης. Μέχρι σήμερα, 7 τίτλοι έχουν εμφανιστεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις Αctes-Sud (Αργώ, Υψικάμινος του Αντρέα ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ, το μύνημα του Φίλιππου ΔΡΑΚΟΔΑΙΔΗ, Η ζωή της Ιsmael Ferik Ρacha, της Ρέας ΓΑΛΑΝΑΚΗ, Το απόλυτο τοπίο του Τ. Θεοδωρόπουλου, Η Πάπισσα Ιωάννα, του Εμμανουήλ ΠΟΙΗΔΗ, Ο χρυσός των τρελλών, της Μάρω Δούκας). Το γαλλικό Ινστιτούτο εξάλλου, έχει την πρόθεση να συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα της μετάφρασης και την έκδοση προς ώφελος των ελληνικών σύγχρονων γραμμάτων, σε συνεργασία και με άλλους εκδότες. Ενημερώνει την ελληνική πλευρά ότι έχει επανεκδόσει κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας των Ελλήνων εκδοτών, που εύχεται να το διανέμει στο Διεθνές Σαλόνι του Βιβλίου της Γενεύης, το έργο «Η Ελλάδα και τα βιβλία», ευρετήριο των μεταφρασμένων έργων στα γαλλικά και των βιβλίων, που αφορούν την Ελλάδα. Οι δύο πλευρές διαπιστώνουν με ικανοποίηση την επανάκτηση του ενδιαφέροντος για την ελληνική σύγχρονη λογοτεχνία στη Γαλλία. Δ. ΘΕΑΤΡΟ.
Άρθρο 28ο
1.  
  Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ευνοήσουν τις ανταλλαγές στο θέατρο. Η γαλλική πλευρά, δημιούργησε στα πλαίσια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης, ένα ατελιέ, που προορίζεται για τη μετάφραση των κειμένων των 2 ευρετηρίων, που κρατείται από τους σκηνοθέτες και τους δίγλωσσους μεταφραστές, ώστε να ευνοηθεί η μετάδοση και το μοντάζ θεαμάτων και στις 2 χώρες. Προτείνει να οργανώσει συχνές ανταλλαγές μεταξύ των μεγάλων εθνικών θεάτρων, που θα περιλαμβάνει: - επαγγελματικά stages. Κυρίως θέλει να οργανώσει το 1994 ένα stage, με το σκηνοθέτη Ιωάννη ΚΟΚΚΟ. - η αμοιβαία υποδοχή ομάδων των μεγάλων εθνικών θεάτρων (του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας και του Μεγάρου Μουσικής με τα Εθνικά Γαλλικά θέατρα και κυρίως τη Γαλλική Κωμωδία. Η γαλλική πλευρά χορηγεί εξάλλου μία τεχνική ετήσια υποτροφία υψηλού επιπέδου σε ένα νέο επαγγελματία. Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
Άρθρο 29ο
1.  
  Οι δύο πλευρές υπενθυμίζουν, ότι κατόπιν προτάσεως του Υπουργού των Εξωτερικών, του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και των Γαλλόφωνων και μαζί με την υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, πολλές οργανωμένες εκθέσεις, αφιερωμένες στην φωτογραφία με τον τίτλο: «Συλλογές - Συλλέκτες» (Οι όμηροι της Φωτογραφίας), πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, από το μήνα του Μαΐου 1993, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και σε 6 αίθουσες εκθέσεων της πόλης. Οι δύο πλευρές, στο πλαίσιο των νέων κοινοτικών κανονισμών, προσπαθούν να ευνοήσουν τις ανταλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών, των καλλιτεχνών, των σχολείων και των αιθουσών Τέχνης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεισφέρουν για να διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο, μέσα στις 2 χώρες, των μορφωτικών στοιχείων, που προορίζονται για να εκτεθούν παροδικά στους δημόσιους χώρους. Η γαλλική πλευρά, που εκθέτει, προς μελέτη, το 1993, μία μεγάλη σύγχρονη έκθεση τέχνης, που διοργανώνεται από το C.Ν.Α.C. της Grenοble («Le Μagasin»), με το Υπουργείο Εξωτερικών (ΑFΑΑ) και το Υπουργείο Παιδείας και Γαλλόφωνων, συγκεντρώνει καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες των 2 χωρών, επιθυμεί την ενεργή υποστήριξη της ελληνικής πλευράς. Με τον προσωρινό τίτλο 70/80/90 «Τechne et metis» η έκθεση αυτή θα γίνει τον Μάιο-Απρίλιο 94 στην Αθήνα, το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη και την άνοιξη στη Grenοble. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί τη συνεργασία της γαλλικής πλευράς για την παρουσίαση στην Εθνική Πινακοθήκη για την έκθεση «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΕRΙΑDΕ». Η γαλλική πλευρά σημειώνει αυτή την επιθυμία και προσπαθεί να συνεργαστεί με την ελληνική πλευρά στα πλαίσια του δυνατού. Η γαλλική πλευρά υπενθυμίζει, ότι χορηγεί υποτροφία σπουδών 12 μηνών στους Έλληνες καλλιτέχνες. Η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε τη χορήγηση μίας υποτροφίας στο χώρο διατήρησης etοffes (στόφα, ύφασμα), (αντικείμενα παραδοσιακής φολκλορικής τέχνης). Η γαλλική πλευρά θα δώσει πληροφορίες για τους διάφορους εξαιρούμενους τύπους εκπαίδευσης της χώρας της για το αντικείμενο, ώστε να διευκολύνει την επιλογή της ελληνικής πλευράς. Η γαλλική πλευρά πληροφορεί την ελληνική για την εγκαινίαση με τη δημόσιας παραγγελίας προς τον γλύπτη ΤΑΚΗ, για την αργυρόχρου δεξαμενή στη Βeauνais καθώς και για την έκθεση που θα αφιερωθεί στο έργο αυτού του καλλιτέχνη στην Galerie Νatiοnale du Jeu de Ρaume, στο Παρίσι, από τις 7 Ιουλίου έως τις 17 Οκτωβρίου 1993. Ζ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ.
Άρθρο 34ο
1.  
  Οι δύο πλευρές διαπιστώνουν μία ανάπτυξη της συνεργασίας τους στο κινηματογραφικά χώρο και είναι ευχαριστημένοι. Έτσι, η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν στενά συνεργαστεί με την οργάνωση πολλών φεστιβάλ. Τόσο στην Ελλάδα: - Σινεμά και Πραγματικότητα (σινεμά dοcumentaire) η ΙΦΑ, με την Γραμματεία του Κράτους της Συνεχής Επιμόρφωσης. - Δράμα (μικρού μήκους). - Διεθνές Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. - Πανόραμα του Ευρωπαϊκού Σινεμά. Όσο και στη Γαλλία: - Φεστιβάλ Καννών. - Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Σινεμά του Μοntepellier, αφιερωμένο στο ελληνικό κινηματογράφο. - Μεσογειακό Σπίτι Εικόνας στη Μασσαλία, αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο το Φεβρουάριο του 1992. Οι δύο πλευρές επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία με τις ίδιες δομές, με την παραγωγή σημαντικών σχεδίων: - Cine-Cites («Αθήνα, στην αναζήτηση της χαμένης πόλης») σε συνεργασία με το Κέντρο του Ελληνικού Σινεμά Cinematheeque Ελλάδας, Δήμος Αθηναίων. - Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού cine-club ανοικτού με σύγχρονες παραγωγές. Και με την ανάπτυξη των συμπαραγωγών, και των δομών μετάδοσης. Η γαλλική πλευρά, εύχεται να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών, ώστε να διευθετηθεί καλλίτερα ο κανονισμός, κυρίως σε θέματα δικαίου και να οργανωθούν καλλίτερα τα κυκλώματα μετάδοσης και συμπαραγωγής και θα προσπαθήσει να διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών των 2 χωρών. Η γαλλική πλευρά θα συμμετάσχει πρόθυμα στη γιορτή των 100 χρόνων από τη γέννηση του κινηματογράφου, αν η ελληνική πλευρά δεχτεί να το οργανώσει. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί τη χορήγηση 2 υποτροφιών διάρκειας 3 και 4 μηνών από τη γαλλική πλευρό, σε Έλληνες σκηνοθέτες, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τις μεθόδους εργασίας γνωστών σκηνοθετών. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί από τη γαλλική πλευρά τη χορήγηση 2 υποτροφιών, κατόπιν διαγωνισμού: 1 υποτροφία για το F.Ε.Μ.Ι.S. και 1 υποτροφία για τη Σχολή Vaugirard. Η ελληνική πλευρό επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τη Γαλλική Cinematheque και την ανταλλαγή ενός ή δύο ειδικών με σκοπό την οργάνωση κινηματογραφικών Αρχείων στην Ελλάδα. Η γαλλική πλευρά σημειώνει τις ευχές της ελληνικής πλευράς και προσπαθεί με τον κατάλληλο τρόπο να ευνοήσει τις ανταλλαγές στο χώρο του κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων και των νέων επαγγλεματιών. V. ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΥΠΟΣ Α. ΡΑΔΙΟ.
Άρθρο 35ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά ενημερώνει τη ελληνική, ότι είναι διατεθειμένη, να ανανεώσει τις επιμορφωτικές πράξεις των επαγγελματιών με την οργάνωση ενός stage, αφιερωμένο στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών. Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με αυτή τη συνεργασία και εύχονται να συνεχιστεί.
Άρθρο 36ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά ενημερώνει την ελληνική πλευρά για την κατάθεση αίτησης εξουσιοδότησης μετάδοσης από το ραδιόφωνο της Δημόσιας Υπηρεσίας Ραδιοφώνου France Ιnternatiοnal. Εύχεται ο φάκελλος αυτός να εξεταστεί σύντομα από τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες. Η ελληνική πλευρό συστήνει στις αρμόδιες οπτικοακουστικές υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση της αιτούμενης εξουσιοδότησης. Β. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Άρθρο 37ο
1.  
  Η γαλλική πλευρά είναι ευχαριστημένη με την πειραματική μετάδοση του ΤV5 στην Ελλάδα από την δημόσια ελληνική υπηρεσία. Είναι όμως δυσαρεστημένη γιατί αυτή η μετάδοση διακόπηκε σε ορισμένες περιοχές (π.χ. Ρόδος). Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες, που ανήκουν με τις εθνικές εταιρείες τηλεόρασης τους στο Ιδρυτικό Grοupe της ευρωπαϊκής τηλεόρασης ΕURΟΝΕWS. Η γαλλική πλευρά θα στηρίξει σε αυτό το πολύπλευρο πλαίσιο, κάθε μέτρο, που θα επιτρέψει τη μετάδοση πληροφοριών, που προέρχονται από την Ελλάδα. Οι δύο πλευρές διαπιστώνουν την εγκαθίδρυση του ευρωπαϊκού καναλιού, αλλά η γαλλική πλευρά λυπάται για την έλλειψη μετάδοσης στα γαλλικά. Η ελληνική πλευρά σημειώνει τα παραπάνω και θα διαθέσει τις πληροφορίες στους αρμόδιους. Τέλος, η γαλλική πλευρά προτρέπει τους diffuseurs και τους παραγωγούς να συνάψουν άμεσες σχέσεις, που θα αποβλέπουν στην ευρύτερη ανταλλαγή προγραμμάτων συμπαραγωγής. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί τη χορήγηση 4 ετήσιων υποτροφιών από τη γαλλική πλευρά για τεχνικούς, δημοσιογράφους, και στελεχών της ΕΡΤ, για να εξειδικευτούν στους αντίστοιχους χώρους των γαλλικών εθνικών οργανισμών. Επιθυμεί επίσης τη χορήγηση, από τη γαλλική πλευρά, 5 ετησίων υποτροφιών σε υπαλλήλους της ΕΡΤ, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν για 3 μήνες στους αντίστοιχους οργανισμούς του γαλλικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, για να επωφεληθούν από την πείρα των συναδέλφων τους. Η γαλλική πλευρά σημειώνει τις επιθυμίες της ελληνικής πλευράς και δηλώνει, ότι θα ευνοήσει τις ανταλλαγές των ειδικών στο οπτικοακουστικά μέσα, μέσα στα όρια του δυνατού και ανάλογα με τους τρόπους, (π.χ. Stages). Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ Άρθρο 38ο Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες για την εξαιρετική συνεργασία τους. Προτείνουν να συνεχιστούν οι ανταλλαγές εμπειριών και οι πράξεις εκπαίδευσης σε αυτό το χώρο. VΙΙ - ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 39ο Οι δύο πλευρές υποστηρίζουν τη σημασία της συνεργασίας και των ανταλλαγών στους χώρους της νεολαίας και των spοrts. Είναι ευχαριστημένες με τον κοινό προγραμματισμό εργασίας, που πραγματοποιείται με την ευκαιρία των υποεπιτροπών, των οποίων η τελευταία συνάντηση έγινε στην Αθήνα από τις 13 έως τις 15 Ιανουαρίου 1992 για τα έτη 1992 έως 1993. Υπογραμμίζουν, ότι στο αθλητικό χώρο, 6 επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από το 1992 και μέσα σ αυτό το χώρο των ανταλλαγών των νέων, έγιναν 6 συναντήσεις. Το 1993, στο χώρο της νεολαίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση: - στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των νέων, στο χώρο του θεάτρου με την ευκαιρία μίας ευρωπαϊκής συνάντησης, που θα γίνει στην Ανignοn, από τις 12 έως τις 19 Ιουλίου. Εξάλλου, έγιναν 8 προσκλήσεις νέων φοιτητών στην Ανigοn, για την αποκάλυψη του Φεστιβάλ και των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου - θεάτρου. Για τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές πρέπει να προσπαθήσουν: - για την εκπαίδευση αθλητικών στελεχών και την έρευνα (ιατρική αθλητισμού - έλεγχος antidοpage) και να απευθυνθούν στα ανώτερα Ιδρύματα και στις σχετικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, για ένα ορισμένο αριθμό αγωγών. - στην ανταλλαγή ειδικών, στο χώρο της κοινωνικής πρόβλεψης την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων, που βρίσκονται σε δυσκολία Οι ανταλλαγές των νέων, μεταξύ των συλλόγων, πρέπει να ενθαρρυνθούν μέσα στα πλαίσια του δυνατού, κυρίως των εγγεγραμμένων σε ενώσεις των πόλεων. ΙΧ ΔΙΑΦΟΡΑ Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
Άρθρο 40ο
1.  
  Οι δύο πλευρές ενθαρρύνουν την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και των δήμων της Γαλλίας και της Ελλάδας. Είναι ευχαριστημένες για τις στενές σχέσεις, που έχουν δημιουργηθεί, προς ώφελος των ενώσεων των πόλεων, μεταξύ Αγίας Παρασκευής και St-Βrieuc, Καλλιθέας και Sartrοuνille. Διαπιστώνουν ότι 13 πόλεις στην Ελλάδα επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί με τις γαλλικές πόλεις. Η γαλλική πλευρά ζητά από την ελληνική, να υποστηρίξει το σχέδιο της πόλης της Μarseille ώστε να γίνει το 1994 η έκθεση του θησαυρού του Φιλίππου του 2ου της Μακεδονίας στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική πλευρά σημειώνει την αίτηση της γαλλικής πλευράς και τη μεταφέρει στους αρμόδιους. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41ο Οι δύο πλευρές συμφωνούν στο ότι οι γενικές διατάξεις (οι διοικητικές και οι οικονομικές) θα συναφθούν αργότερα διαμέσου της διπλωματικής οδού. Η 12η συνεδρίαση της μικτής επιτροπής θα γίνει στο Παρίσι, σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί μέσω διπλωματικής οδού. Έγινε στην Αθήνα, στις 12 Μαΐου 1993 στα γαλλικά σε δύο αντίγραφα. ΥπογραφέςΓια την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Ο Πρεσβευτής Γεώργιος ΧΕΛΜΗΣ Διευθυντής των Πολιτιστικών Υποθέσων στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Jean CΑDΕΤ Πρεσβευτής της της Γαλλίας στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υπουργείο Εξωτερικών: Πρεσβευτής Γεώργιος ΧΕΛΜΗΣ, Διευθυντής του Τμήματος των Μορφωτικών Υποθέσεων, Προϊστάμενος της Επιτροπής Κατερίνα ΠΟΛΥΖΟΪΔΟΥ, 1η γραμματέας της Πρεσβείας, Τμήμα Μορφωτικών Υποθέσεων Ίδρυμα ελληνικού Πολιτισμού, Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας: Μερόπη ΠΑΡΒΕΡΗ, Διεύθυνση ίων Διεθνών Παιδαγωγικών Υποθέσεων Μελπομένη ΣΓΚΑΡΤΣΟΥ, Διεύθυνση των Διεθνών Παιδαγωγικών Υποθέσεων Ροξόνη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Διεύθυνση Πανεπιστημιακών Σπουδών Ροη ΧΟΥΡΔΑΚΗ, Τμήμα διαπανεπιστημιακών σχέσεων Γεώργιος ΜΑΥΡΟΙΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Υπουργείο Παιδείας; Σπύρος ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Διευθυντής του Τμήματος Πολιτιστικών Σχέσεων Δήμητρα ΑΡΓΎΡΟΥ, Τμήμα Μορφωτικών Υποθέσεων Γενική Γραμματεία Τύπου: Πόπη ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ Γενική Γραμματεία της Νεολαίας, Λόγα ΓΙΩΡΓΗ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: Ελένη ΤΕΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, Rοsemary ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ροντογιάννης (Ε.Κ.Α.Ε.) Γενική Γραμματεία για την Έρευνα και την Τεχνολογία: Τμήμα Διμερών Σχέσεων, Νίκος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Στέλλα ΚΑΤΣΑΡΟΥ. ΔΙΚΑΤΣΑ: Κ. Εμμανουήλ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πρόεδρος, Ι. Ευσταθίου - Βότση Γραμματέας της Επιτροπής, Κατερίνα ΦΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υπουργείο Εξωτερικών: Jean CΑDΕΤ, Πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα, Προϊστάμενος της γαλλικής Επιτροπής Ρhilippe ΖΕLLΕR, Διευθυντής Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας στη Γενική Διεύθυνση των Πολιτιστικών Επιστημονικών και Τεχνικών Σχέσεων Ηerνe ΒΟLΟΤ, Υποδιευθυντής της νότιας Ευρώπης στην Διεύθυνση της Ευρώπης του Υπουργείου Εξωτερικών . Αlain FΟΗR, Αναπλ. υποδιευθυντής των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων στη Διεύθυνση Ταυτοτήτωνκαι Πολιτιστικών Ανταλλαγών (D.G.R.C.S.Τ.) Chantai ΑLΟRGΕ, Αναπλ. Γραμματέας των Εξωτερικών Υποθέσεων -Γεωγραφική Συνεργασία Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Christiane LΑFΟΝ, Υπεύθυνη της αποστολής στη Διεύθυνση των Γενικών Υποθέσεων, των Διεθνών και της Συνεργασίας (D.Α.G.Ι.C.) Υπουργείο Πολιτισμού: Denis RΟCΗΕ, Υπεύθυνος της αποστολής στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και των Γαλλόφωνων Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα (Πολιτικό Τμήμα), Ρhilippe ΒΑS - ΤΕLΙCΑ 1ος Σύμβουλος Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα (Πολιτιστικές και Επιστημονικές . Υπηρεσίες): Μichel GUΕRΙΝ, Μορφωτικός Σύμβουλος Ρierre DUCRΟS, Επιστημονικός Σύμβουλος Μarie - Ηelene ΕSΤΕVΕ, Μορφωτικός Ακόλουθος, Αναπλ. Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών Βernard LΑJΟΤ, Μορφωτικός Ακόλουθος Αlain VΑUJΑΝΥ, Γενικός Γραμματέας του Μορφωτικού Τμήματος Jean - Μarc ΒΕΝΕDΕΤΤΙ, Διευθυντής του Γραφείου Γλωσσολογικής και Παιδαγωγικής Συνεργασίας Κατερίνα ΒΕΛΙΣΑΡΗ, Διευθύντρια του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης (ΙFΑ) Υannick SΑVΙDΑΝ, Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας και Αθλητισμού Νicοle ΡΕΝΑUD, Διευθυντής του γαλλο-ελληνικού Λυκείου Μarianne FΙΕLD, Επιθεωρητής Εθνικής Παιδείας Jean - Francοis QUΕSΤΙΝ, Ακόλουθος Γλωσσολογίας, υπεύθυνος οπτικοακουστικών.
Άρθρο Άρθρο22ο
1.  
  Οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με τη ζωτικότητα αυτού του τομέα και υπενθυμίζουν την σπουδαιότητα και τον αριθμό των εκδηλώσεων, των τελευταίων ετών στις δύο χώρες: συνδιαλέξεις, διαλέξεις συγγραφέων, εκθέσεις έργων, προσκλήσεις προσωπικοτήτων, που ανήκουν στο λογοτεχνικό και εκδοτικό χώρο και διάφορες δημοσιεύσεις. Υπογραμμίζουν για μία ακόμα φορά τον καθοριστικό ρόλο που έχει το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, του οποίου οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν. Υπενθυμίζει εξάλλου ότι αυτή η εξαιρετική επιτυχία στηρίζεται στην χρηματοοικονομική δέσμευση των δύο πλευρών, η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν μία κοινή πράξη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αρμόδια ως προς το περιεχόμενο.
 • Τη διάταξη του άρθρου 11 της Συμφωνίας σχετικής προς τας πνευματικός και καλλιτεχνικός σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλλίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 19.12.1938 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1608/1939 Αναγκαστικό Νόμο.
 • Την υπ αριθ. Υ. 1893 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 620 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Β της 15.10.1992 και αφορά τον καθορισμό αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εξωτερικών Βιργινίας Τσουδερού.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-09-15 Έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος Ελλάδος - Γαλλίας, Αθήνα, 12.5.1993.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/158
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία