ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/272/2/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 1097/1/22.5.59, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 537/20.12.93, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την απόφαση ΝΕ 1097/1/22.5.59, όπως ισχύει, και να καθορίσει ότι το επιτόκιο των «Εξωτερικών Λογαριασμών Καταθέσεων Όψεως σε Συνάλλαγμα» θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της απόφασης ΝΕ 1097/1 / 22.5.59, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Την απόφαση ΝΕ 1097/1/22.5.59 (παρ. Β) με την οποία καθορίστηκε σε 1,5% ετησίως το επιτόκιο των «Εξωτερικών Λογαριασμών Καταθέσεων Όψεως σε Συνάλλαγμα» που τηρούνται με βάση την εν λόγω απόφαση από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • Το από 26.11.93 (ΑΠ 11475) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Συναλλάγματος),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία