ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/04.06.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρηματαποστολές ελληνικών τραπεζογραμματίων στο εξωτερικό μέσω ελληνικών τραπεζών. (Συνεδρίαση 524/8.4.93, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι εξουσιοδοτημένα για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, να δραχμοποιούν χωρίς τη μεσολάβηση της Τράπεζας της Ελλάδος ποσά συναλλάγματος που διατίθενται από ανταποκριτές τους του εξωτερικού για την πραγματοποίηση χρηματαποστολών ελληνικών τραπεζογραμματίων αντίστοιχης αξίας στο εξωτερικό. Εφόσον το προϊόν συναλλάγματος των παραπάνω χρηματαποστολών δεν δραχμοποιείται θα συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στην ημερήσια ανοικτή συναλλαγματική θέση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για την παροχή της άδειας εξαγωγής τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει: α) να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Συναλλάγματος σχετική αίτηση και β) να καταβάλλουν την απαιτούμενη προμήθεια για έξοδα διαχείρισης (εφοδιασμό αχρησιμοποίητων τραπεζογραμματίων κ.λπ.) με χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού τους δραχμών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ο εφοδιασμός των δραχμών των χρηματαποστολών γίνεται ειδικά από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον προαναφερόμενο σκοπό. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 20 Μαΐου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • το από 1.4.93 (ΑΠ 10030) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, Δ/νση Συναλλάγματος,
  • αιτήματα πιστωτικών ιδρυμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία