ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/19.07.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τακτοποίηση συναλλαγματικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων εφοδιασμών πολοίων στις περιπτώσεις πληρωμής τους με αδήλωτα ξένα τραπεζογραμμάτια. (Συνεδρίαση 528/4.6.93, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Η τακτοποίηση των συναλλαγματικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων εφοδιασμών πλοίων που εκτελούν πλόες εξωτερικού, μπορεί να πραγματοποιείται, στις περιπτώσεις πληρωμής τους με αδήλωτα ξένα τραπεζογραμμάτια, με την προσκόμιση στην Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Πειραιά): α) Απόδειξης αγοράς αδήλωτων μετρητών και αξιών στο όνομα του εφοδιαστή στην οποία θα αναφέρονται το όνομα του πλοίου και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων πώλησης εφοδίων και Β) αντίγραφου του δελτίου αποστολής εφοδίων που θα φέρει σφραγίδα παραλαβής από τον πλοίαρχο του σκάφους. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα 2 Ιουλίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Η Γραμματέας
  • Το 58/12.3.93 (ΑΠ 9921 ) έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων,
  • το 1966/21.4.93 (ΑΠ 10161 ) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Υποκατάστημα Πειραιά),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία