ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/22.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπολογισμός στην υποχρέωση για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας των τίτλων που εκδίδει το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1914/90, και αφορούν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δανείων που αντλήθηκαν από το ειδικό κεφάλαιο της αποφ. ΝΕ 197/1/78. Πράξη Διοικητή υπ αρ. 2209/28.5.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να συνυπολογίζουν εφεξής στο ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωσή τους για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, την αξία των τίτλων του Δημοσίου που σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1914/90 τους παραδίδονται έναντι ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων τους από δάνεια που είχαν χορηγηθεί από το ειδικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υποδιοικητής Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενης τράπεζας,
  • τις διατάξεις του άρθρου 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) το άρθρο 32 του Ν. 1914/90, δ) τις ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91 και 2138/20.10.92, όπως ισχύουν,
  • τα έγγραφα 2019600/ 3853/ 30.3.93 και 2019714/ 2773/0023/ 30.3.93 του Υπουργείου Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία