ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/24.12.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή άδειας άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. (Συνεδρίαση 536/12.11.93, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παρέχεται άδεια ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. Μια ημέρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, που λειτουργεί στην Έλλάδα ότι έχει κατατεθεί στο όνομά της το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που προβλέπεται στο Κεφ. Α, παρ. 1, εδ. (γ) της ΠΔ/ΤΕ 2250/21.9.93. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2250/21.9.93, «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος».
  • Τα από 10.6.93 (Α.Π. 10444) και 25.10.93 (ΑΠ 11293) έγγραφα της εταιρείας ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. Υ) Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2250 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία