ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/19.07.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, όπως ισχύει. Συνεδρίαση 529/17.9.93, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπληρώνεται η απόφαση ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, όπως ισχύει και καθορίζεται ότι: Επιτρέπεται στις εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος να τηρούν επονόματί τους, σε μία μόνο τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα στα νομίσματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο δελτίου τιμών συναλλάγματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) ΟΙ λογαριασμοί θα πιστώνονται με ποσά συναλλάγμτος που προέρχονται από αγορά ταξιδιωτικών επιταγών και θα χρεώνονται με ποσά συναλλάγματος που αντιπροσωπεύουν πώληση ταξιδιωτικών επιταγών. β) Το επιτόκιο των λογαριασμών καθορίζεται ελεύθερα από την τράπεζα. Η παρούσα απόφαση καλύπτει και τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει ειδικών εγκρίσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 2 Ιουλίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία