ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/22.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας υποκαταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κύπρο. (Συνεδρίαση 525/27.4.93, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 1994 της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας των δύο (2) υποκαταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσό), η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΝΠΘ 499/4/18.5.92. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 10 Ιουνίου 1993 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  • την απόφαση Ε.Ν.Π.Θ. 499/4/18.5.92 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία δύο καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κύπρο,
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92, όπως ισχύει, γ) το 788/7.4.93 (Α.Π. 10060) έγγραφο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία