ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/30.09.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιστροφή Φ.Π.Α. σε δικαιούχους αγοραστές ταξιδιώτες (Συνεδρίαση 532/2.9.93, θέμα 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Επιστρέφεται η επιστροφή Φ.Π.Α, στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε ταξιδιώτες που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εκτός Κοινότητας και μεταφέρουν τα αγαθά που αγόρασαν στην Ελλάδα εκτός Κοινότητας και με πίστωση της πιστωτικής τους κάρτας ή με καταβολή σε δραχμές από εταιρίες διαμεσολάβησης, μέσω των εξουσιδοτημένων γραφείων τους, σε οποιοδήποτε σημείο εξόδου από τη χώρα. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία