ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/4/23.11.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-11-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-11-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-11-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 507/7/27.8.92 που αφορά στη χορήγηση δανείων για την εξόφληση οφειλών από στεγαστικά δάνεια. (Συνεδρίαση 535/2.11.93, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να συμπληρώσει την απόφαση ΕΝΠΘ 507/7/27.8.92, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα ακόλουθα Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα να χορηγούν δάνεια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αποφάσεων της ΕΝΠΘ 507/7/ 27.8.92 και 516/4/31.12.92 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2076/92 για την εξόφληση οφειλών, ληξιπροθέσμων ή μή, από στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγήσει σε πελάτες τους με ελεύθερα διαπραγματεύσιμους όρους. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1993 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  • τις αποφάσεις ΕΝΠΘ 507/7/27.8.92 και 516/4/ 31.12.92,
  • σχετικά αιτήματα τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία