ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/5/29.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Στο ΦΕΚ 88/28.5.93 (τ.Α) στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος 2145 «Ρύθμιση εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων» διορθώνονται: α) στο άρθρο 10 παρ. 7, από το εσφαλμένο« 5.Η άσκηση ανακοπής στις περιπτώσεις του άρθρου 943.....» στο ορθό «5. Η άσκηση ανακοπής στις περιπτώσεις του άρθρου 934......», β) στο άρθρο 23 στο τέλος της παρ. 4 από το εσφαλμένο «κατ εξαίρεση της διατάξεως του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 425/1976» στο ορθό «κατ εξαίρεση της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 425/ 1976». (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης»
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία