ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/πρωτ.259

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 1476/4/21.10.67, όπως ισχύει σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία από την τράπεζα ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ ΝΑ, Υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 541/7.4.94, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει τις διατάξεις (παραγρ. Ι) της απόφασης ΝΕ 1476/4/21.10.67, όπως ισχύει και να εγκρίνει τη μετεγκατάσταση του Υποκαταστήματος της τράπεζας ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ Ν.Α, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη με βάση την ως άνω απόφαση, σε τρόπο της επιλογής της. Η CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ θα γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) εντός δεκαπενθημέρου από την πραγματοποίηση τους, την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας του Υποκαταστήματός της στη Θεσσαλονίκη καθώς και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του στο νέο τόπο εγκατάστασης με πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Την απόφραση ΝΕ 1476/4/21.10.67, όπως ισχύει, (τελευτ. τροπ. απόφ. ΥΠ 1808/7/10.8.70), με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία από την τράπεζα ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ Ν.Α, ΗΠΑ, τριών Υποκαταστημάτων της συνολικά στην Αθήνα, Πειραιά, και Θεσσαλονίκη.
  • Τις διατάξεις του Ν. 2076/92.
  • Το από 4.3.94 (ΑΠ 12092) έγγραφο της τράπεζας ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ Ν.Α,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία