Επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων των τρεχουμένων λογαριασμών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων την Τράπεζα της Ελλάδος. Πράξη Διοικητή αριθ. 2308/30.5.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.1993, όπως ισχύει και καθορίσει τα εξής: Από 31.5.1994 μειώνεται από 0,4% σε 0,3% ημερησίως η πρόσθετη επιβάρυνση των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος που προβλέπεται στην ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.1994 (παρ. 3, δεύτερο εδάφιο). Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
Άρθρο Άρθρο6 "της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιρλανδία για την Πολιτιστική και Επιστημονική Συνεργασία, που υπογράφηκε στο Δουβλίνο στις 17.7.1980 και τέθηκε σε ισχύ στις 24.10.1983, συνήλθε στην Αθήνα στις 22 κ [...]"
1.  
  Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: 13.000 δρχ ημερησίως για ξενοδοχείο και για επίδομα έξοδα μετακινήσεων μέσα στην Ελληνική επικράτεια εάν απαιτούνται από το πρόγραμμα παραμονής δωρεάν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ανάγκης κόστος επισκέψεως 1 ή 2 ημερών σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς τόπους.
2.  
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 2.1 Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο συμβαλλόμενοι θα προβούν στην ανταλλαγή ενός (1) αρχειοφύλακα και ενός (1 ) βιβλιοθηκάριου με σκοπό να ενημερωθούν για θέματα της ειδικότητας τους και να πραγματοποιήσουν έρευνα στα οικεία Αρχεία και τις Εθνικές Βιβλιοθήκες σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας. 16.000 δρχ ημερησίως για ξενοδοχείο και για έξοδα διαβίωσης ένα εφ άπαξ ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη για κάλυψη ναύλων μέσα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραμονής.
 1. Υποτροφίες
3.  
  Η Ιρλανδική πλευρά θα παρέχει: Διαμονή σε ξενοδοχείο (κρεβάτι και πρωινό) Ημερήσιο επίδομα διατροφής 25 ιρλανδικών λιρών και όχι πλέον των 50 ιρλανδικών λιρών για ταξίδια εσωτερικού απαιτούμενα από το πρόγραμμα Η συνολική διάρκεια αυτών των επισκέψεων για κάθε συμβαλλόμενο δεν θα υπερβαίνει κατ αρχήν τις 28 ημέρες κατ έτος. 3.1.3 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συνεχίσουν την ανταλλαγή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τους διαγωνισμούς και τα φεστιβάλ που διοργανώνονται στις χώρες τους και να ενθαρρύνουν την συμμετοχή καλλιτεχνών του άλλου συμβαλλόμενου. 3.2 Μουσεία 3.2.1 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των μουσείων τους, μέσω των αρμοδίων αρχών. 3.2.2Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεργασθούν στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εναντίον της λαθρεμπορίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 3.3 Κινηματογράφος 3.3.1Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν να συνεχίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και έντυπου υλικού σχετικά με τα σημαντικά τρέχοντα γεγονότα στον τομέα των κινηματογραφικών φεστιβάλ και των κινηματογραφικών αρχείων. 3.3.2 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι εξέφρασαν τον ενδιαφέρον τους να ενθαρρυνθεί η προβολή των κινηματογραφικών ταινιών τους στα αντίστοιχα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. 3.3.3Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συμπαραγωγή ταινιών ντοκυμανταίρ με σκοπό να διευκολυνθεί η ευρύτερη γνώση του πολιτισμού κάθε χώρας. 3.4 Εκθέσεις 3.4.1Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της να σταλεί τουλάχιστον μία από τις εξής εκθέσεις στην Ιρλανδία κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος: μία έκθεση παραδοσιακής λαϊκής τέχνης (Ελληνικές φορεσιές και κοσμήματα) μία έκθεση σύγχρονης τέχνης μία έκθεση βιβλίου 3.4.2Η Ιρλανδική πλευρά εξέφρασε τον ενδιαφέρον της να σταλεί τουλάχιστον μία από τις εξής εκθέσεις στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος: μία έκθεση νέων Ιρλανδικών γραφικών τεχνών μία φωτογραφική έκθεση των θησαυρών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιρλανδίας μία λαογραφική έκθεση για την Ιρλανδία 3.5 Λογοτεχνία Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν τις πιθανότητες να γίνει η σύγχρονη λογοτεχνία τους καλύτερα γνωστή σε μετάφραση, περιλαμβανομένων φιλολογικών περιοδικών, ανθολογιών και μεμονωμένων έργων και θα ενθαρρύνουν την μετάφραση της λογοτεχνίας της γλώσσα τους, στην εθνική γλώσσα του άλλου. 3.6 Μουσική 3.6.1Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον στην παραδοσιακή μουσική των χωρών τους, καθώς και το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν καλλιτέχνες στα φεστιβάλ μουσικής κάθε χώρας. 3.6.2 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι τόνισαν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη επαφών στους τομείς της σύγχρονης και της κλασικής μουσικής. 3.7 θέατρο Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι εξέφρασαν την πρόθεση τους να προωθήσουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον στις αντίστοιχες θεατρικές κληρονομιές τους και να ενθαρρύνουν αμοιβαίες επισκέψεις θιάσων. 3.8 Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997 Η θεσσαλονίκη έχει ορισθεί ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 1997. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ιρλανδία θα εκπροσωπηθεί στις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις. Η Ιρλανδική πλευρά συμφώνησε να εξετάσει ευμενώς, εν καιρώ, την δυνατότητα να υποστηρίξη την συμμετοχή και εκτίμησε τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική πλευρά σχετικά με την διοργάνωση της εκδήλωσης. Η Ιρλανδική πλευρά εξέφρασε την εκτίμηση της προς την Ελληνική πλευρά για το επίπεδο της Ελληνικής συμμετοχής στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Δουβλίνο, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1991 ».
4.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν το μηνιαίο επίδομα ανάλογα με την αύξηση του κόστους ζωής. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα συμφωνήσουν σχετικά με τα πρόσωπα που θα συνοδεύσουν τις εκθέσεις και σχετικά με την διάρκεια της παραμονής τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Κος Δημήτρης Δουδούμης Πολιτιστικό Τμήμα Υπουργείο Εξωτερικών Κος Σπύρος Ρεπούλης Υπουργείο Πολιτισμού Κα Ρωξάνη Ελευθεριάδου Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Κα Ρόη Χουρδάκη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Κα Δήμητρα Αργυρού Υπουργείο Πολιτισμού Κα Δάφνη Βουδούρη Υπουργείο Εξωτερικών ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Κος Μichael Fitzgerald Διευθυντής Τμημάτων Πολιτισμού και Πληροφοριών Υπουργείο Εξωτερικών Κος Μartin Dennany Υπουργείο Τεχνών, Πολιτισμού και Γαλλικού Πολιτισμού Κος Geοffrey Κeating Τμήμα Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών Κα Ρhil Βarrett Υπουργείο Παιδείας Κος Εamοn Ηickey Πρεσβεία της Ιρλανδίας, Αθήνα.
 1. Ανταλλαγή προσώπων Τα πρόσωπα των οποίων θα γίνει ανταλλαγή βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα υποδεικνύονται από τον αποστέλλοντα συμβαλλόμενο ο οποίος θα ενημερώνει τον παραλαμβάνοντα συμβαλλόμενο σχετικά με την υπόδειξη αυτή, τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 2. Ο αποστέλλων συμβαλλόμενος επίσης θα δίνει στον παραλαμβάνοντα συμβαλλόμενο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής, τις ομιλούμενες γλώσσες (Αγγλική ή την γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας) και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη.
 3. Ο παραλαμβάνων συμβαλλόμενος θα ενημερώνει τον αποστέλλοντα συμβαλλόμενο σχετικά με την απόφασή του τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 4. Μόλις ληφθεί η συναίνεση του παραλαμβάνοντα συμβαλλομένου, ο αποστέλλων συμβαλλόμενος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 ημέρες εκ των προτέρων.
 5. Ανταλλαγή εκθέσεων Ο αποστέλλων συμβαλλόμενος θα ενημερώνει τον παραλαμβάνοντα συμβαλλόμενο τουλάχιστον 12 μήνες εκ των προτέρων σχετικά με τις ημερομηνίες και τα θέματα της προετοιμαζόμενης έκθεσης.
 6. Για να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την έκθεση, ο αποστέλλων συμβαλλόμενος θα παρέχει ουσιώδεις τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση καθώς και το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ) τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν την έναρξη της έκθεσης.
 7. Τα εκθέματα θα φθάσουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη.
 8. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
5.  
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής και θα επιδιώξουν την δημιουργία άμεσων επαφών και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών αρχών τους. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο αποστέλλων συμβαλλόμενος θα καλύπτει το κόστος των ναύλων των επιστημόνων, των αντιπροσωπειών κλπ, που στέλνονται δυνάμει του παρόντος Προγράμματος για μετάβαση μέχρι τον τόπο προορισμού στην υποδεχόμενη χώρα και επιστροφή.
 1. Ανταλλαγή προσώπων
6.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν το ημερήσιο επίδομα ανάλογα με την αύξηση του κόστους ζωής
 1. Ανταλλαγή εκθέσεων
7.  
  ΔΙΑΦΟΡΑ 7.1Το παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31.12.1996 και θα συνεχίσει να ισχύει προσωρινά μετά από αυτή την ημερομηνία μέχρι να υπογραφεί νέο πρόγραμμα. 7.2 Το παράρτημα της παρούσης που αφορά διατάξεις γενικής και οικονομικής φύσης θα θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προγράμματος. 7.3 Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και ανταλλαγές θα πραγματοποιούνται μέσα στα όρια των οικονομικών πόρων που έχουν στην διάθεσή τους οι δύο πλευρές. 7.4 Οι διατάξεις του παρόντος προγράμματος δεν εμποδίζουν τους συμβαλλομένους να συμφωνήσουν, δια της διπλωματικής οδού, άλλες ανταλλαγές ή ρυθμίσεις που θα θεωρήσουν επιθυμητές. 7.5 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να πραγματοποιήσουν την επομένη συνάντηση της Μικτής Ελληνοϊρλανδικής Επιτροπής κατά το δεύτερο μισά του 1996 για να εξετασθεί η εφαρμογή της Πολιτιστικής Συμφωνίας και να καταρτισθεί ένα περαιτέρω πρόγραμμα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΜΙCΑΗΕL FΙΤΖGΕRΑLD Υπογραφή ΥπογραφήΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α)Ανταλλαγή προσώπων Οι προς ανταλλαγή υποψήφιοι, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, θα υποδεικνύονται από τον αποστέλλοντα συμβαλλόμενο, ο οποίος θα ειδοποιεί τον παραλαμβόνοντα συμβαλλόμενο δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Ο αποστέλλων συμβαλλόμενος θα δίνει στον παραλαμβόνοντα συμβαλλόμενο ατομικά στοιχεία σχετικά με την εξειδίκευση, τους επαγγελματικούς τίτλους, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις ομιλούμενες γλώσσες (Αγγλικά ή την γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας) και το πρόγραμμα για όλη την διάρκεια της παραμονής των προς ανταλλαγή προσώπων, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ο παραλαμβάνων συμβαλλόμενος θα ενημερώνει τον αποστέλλοντα συμβαλλόμενο για την εκ μέρους του αποδοχή, τουλάχιστον ένα ή δύο (1 -2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μόλις λάβει το σύμφωνο του παραλαμβάνοντα συμβαλλομένου, ο αποστέλλων συμβαλλόμενος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 με 30 ημέρες εκ των προτέρων.
 1. Υποτροφίες
 • Τη διάταξη του άρθρου 6 της Συμφωνίας Μορφωτικής και Επιστημονικής συνεργασίας και της Ιρλανδίας η οποία υπογράφηκε στο Δουβλίνο στις 17 Ιουλίου 1980 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1369/1983 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 90 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 8 Ιουλίου 1983.
 • Τη διάταξη του δεύτερου άρθρου του Νόμου 1369/1983,
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση προγράμματος,
 • τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνθήκες,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1369 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία