Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών» Αθήνα, 20.7.1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο24
1.  
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές, ότι οι Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση αδειών για τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές είναι: για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την Ρουμανία το Υπουργείο Μεταφορών Η Ελληνική πλευρά επίσης ενημέρωσε την Ρουμανική πλευρά ότι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) έχει την αποκλειστικότητα της εκμεταλλεύσεως των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών. Το θέμα αυτό έχει ήδη αναφερθεί στα πρωτόκολλα των προηγουμένων συνόδων της παρούσης Μικτής Επιτροπής. Οι άδειες για τακτικές λεωφορειακές γραμμές θα χορηγούνται μόνον από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας αντιστοίχως για τις εταιρείες που έχουν συμφωνηθεί στις συναντήσεις της Μικτής Επιτροπής, ήτοι για την Ελληνική πλευρά ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και για την Ρουμανική πλευρά ένας κατάλογος εταιρειών που θα σταλεί εντός 30 ημερών. Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν ότι οι ως άνω άδειες θα χορηγηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι μελλοντικές αιτήσεις θα μελετώνται από τα δύο Υπουργεία Μεταφορών και θα συμφωνούνται δι αλληλογραφίας. Οι αιτήσεις αυτές θα επιβεβαιώνονται κατά την επομένη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής. Για αυτές τις μελλοντικές αιτήσεις και πριν χορηγηθούν οι ως άνω άδειες, ο Ο.Σ.Ε. και οι ανωτέρω εταιρείες θα συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της εκμεταλλεύσεως (δρομολόγια, τιμολόγια στάσεις κλπ) των τακτικών λεωφορειακών γραμμών. Η Ρουμανική πλευρά ενημέρωσε ότι για να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς επιβατών, ήτοι της πραγματοποίησης τακτικών δρομολογίων που εμφανίζονται ως έκτακτα, το Υπουργείο Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρχίζοντας από 1.9.1994, πρέπει να ενημερώνει με προειδοποίηση 30 ημερών, με φάξ η τέλεξ, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας για κάθε έκτακτη μεταφορά επιβατών. Η Ελληνική πλευρά έλαβε υπό σημείωση τις ως άνω πληροφορίες και ανέλαβε την υποχρέωση να τις μελετήσει ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Β. Σιδηροδρομικές Μεταφορές 1.Η Ελληνική πλευρά αναφέρθηκε στους συρμούς που μεταφέρουν εμπορεύματα από την Δυτική Ευρώπη προς την Ελλάδα και αντιστρόφως. Ζήτησε να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος στο Ρουμανικό Σιδηροδρομικό δίκτυο για τον περιορισμό των περιπτώσεων διαρρήξεως βαγονιών. 2.Όσον αφορά τους συρμούς που μεταφέρουν λαχανικά και φρούτα, θα πρέπει να μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατόν στους σταθμούς τελικού προορισμού, διότι αυτά τα εμπορεύματα είναι πολύ ευαίσθητα. Επίσης η Ελληνική πλευρά ζήτησε από την Ρουμανική Σιδηροδρομική Εταιρεία να δέχεται συρμούς με την μορφή «ενοποιημένων συρμών» (blοck trains) 12-13 βαγονιών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά των ως άνω αλλοιώσιμων εμπορευμάτων. 3.Σχετικά με τους συρμούς που έχουν ως προορισμό την Ρωσία, την Ουκρανία ή την Μολδαβία, δεν θα πρέπει να καθυστερούν στα σύνορα της Ρουμανίας κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους στα βαγόνια του Ρωσικού δικτύου. Η Ελληνική πλευρά επίσης ζήτησε από την Ρουμανική Σιδηροδρομική Εταιρεία να παρέχει εγκαίρως τον απαιτούμενο αριθμό βαγονιών για την διαδικασία αυτή. 4.Τέλος, η Ελληνική πλευρά ζήτησε να περιορισθούν οι καθυστερήσεις συρμών στην Ρουμανική επικράτεια. 5.Η Ρουμανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε ότι έχει ήδη θεσπίσει αυστηρότατους κανονισμούς για τις περιπτώσεις διαρρήξεως βαγονιών και ότι το φαινόμενο αυτό έχει σχεδόν εκλείψει. 6.Όσον αφορά τα σημεία 2, 3 και 4 η Ρουμανική πλευρά διαβεβαίωσε ότι η Σιδηροδρομική Εταιρεία της θα προσπαθήσει να επιλύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι όταν συρμοί από και προς την Ελλάδα διέρχονται από το έδαφος της. Η Ρουμανική αντιπροσωπεία ανέφερε ότι πιστεύει και προσδοκά στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο σιδηροδρομικών εταιρειών. Γ. Αεροπορικές Μεταφορές Η Ρουμανική πλευρά επανέλαβε το αίτημα να αρχίσει ο εθνικός μεταφορέας της το δρομολόγιο Βουκουρεστίου -θεσσαλονίκης - Βουκουρεστίου. Τονίσθηκε ότι το θέμα αυτό εκκρεμεί ακόμη και ότι παρά το ενδιαφέρον της Ρουμανικής πλευράς, καμμία λύση δεν έχει βρεθεί. Η Ελληνική πλευρά ανέφερε ότι αντιμετωπίζει κατ αρχήν θετικά το αίτημα της Ρουμανικής πλευράς για την έναρξη συζητήσεων για την υλοποίηση της πτήσης Βουκουρεστίου - Θεσσαλονίκης - Βουκουρεστίου. Οι συζητήσεις αυτές θα αρχίσουν μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών Αεροπορίας αμφοτέρων των χωρών, μόλις ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση της Ολυμπιακής Αεροπορίας και είναι σε θέση να αναλάβει πτήσεις προς την Ρουμανία. Δ. θαλάσσιες Μεταφορές Στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, οι δυο πλευρές συμφώνησαν ότι η υφισταμένη διμερής Συμφωνία είναι ικανοποιητική για τα αμοιβαία ναυτιλιακά συμφέροντα τους. Έχοντας υπ όψη το Υπόμνημα Συμφωνίας μεταξύ των Χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και των Κρατών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) που έχει εγκριθεί από αμφότερες τις χώρες, οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν την προσήλωση τους στην αρχή του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού που πρέπει να διέπει τις διεθνείς θαλάσσιες υπηρεσίες αναγνωρίζοντας ότι ένα τέτοιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον είναι απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν νu επιταχύνουν τις διαδικασίες αναθεώρησης της υφισταμένης διμερούς μεταξύ τους ναυτιλιακής Συμφωνίας, ενώ η αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται στις ως άνω αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές επίσης συμφώνησαν ότι η αμοιβαία συνεργασία στους υδάτινους δρόμους της ενδοχώρας θα πρέπει να βασίζεται στις ίδιες αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού με σκοπό την διευκόλυνση των ποντοπόρων πλοίων, όταν αυτά ασχολούνται με μεταφορές στους υδάτινους δρόμους της ενδοχώρας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργασθούν περαιτέρω για την δημιουργία ναυτιλιακών κοινοπραξιών. Περαιτέρω οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεργασθούν για την ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ε. Λοιπά θέματα Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η επομένη σύνοδος της Μικτής Επιτροπής στο Βουκουρέστι στο πρώτο ήμισυ του 1995. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε φιλική και θερμή ατμόσφαιρα, και σε περιβάλλον συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης. Το παρόν Πρωτόκολλο υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 1994 σε δύο αντίγραφα αμφότερα στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ιωάννης Κωνσταντινίδης Αντρέι Τάνκου υπογραφή υπογραφήΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερησία Διάταξη της 14ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής για τις Οδικές Μεταφορές 1 ) Οδικές μεταφορές 2) Σιδηροδρομικές μεταφορές 3) Αεροπορικές μεταφορές 4) Θαλάσσιες μεταφορές 5) Λοιπά θέματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1 Αντρέι Τάνκου Διευθυντής του Υπουργείου Διεθνών Σχέσεων2 Βασίλε Ποπέσκου Υποδιευθυντής Υπουργείου Οικονομικών 3 Σιμόνα Άνγκελ Τμηματάρχης του Υπουργείου Διεθνών Σχέσεων4 Σέργκιου Ιονέσκου Διευθυντής ΑDΑΤΙR 5 Μιρσέα Ουρλάν Εμπειρογνώμων Εθνικής Διοικήσεως Οδών6 Φλορίν Τάνκου Εκπρόσωπος της JΑRΟ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL 7 Μαρίνα Πάπα Τμηματάρχης SΝCFR 8 Μικαέλ Στάνκιου Πρόεδρος ΙΡΤΑΝΑ SΕΑRCΗ 9 Βαλεντίν Μιρέσκου Αντιπρόεδρος UΝΤRR 10 Βιορέλ Μπολοβάν Πρώτος Οικονομικός Γραμματεύς της Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Αθήνα 1 Ιων Μαρασέσκου Διευθυντής της ΟΝΤ CΑRΡΑΤΙ 2 Ευγκεν Σιοκαλτέου Διευθυντής της ΟΝΤ CΑRΡΑΤΙ 3 Αούρα Βσίλε Διευθυντής, της ΑUΤΟΤRΑΝS FΙLΑRΕΤSΑ 4 Βαλεντίν Αλέξε Υποδιευθυντής ΑUΤΟΤRΑΝS FΙLΑRΕΤSΑ 5 Ιων Μπαζγκάν Διευθυντής της DΟUΒLΕ Τ SRL 6 Πέτρου Λούπσε DΟUΒLΕ Τ SRL 7 Νικόλας Σιγκάλης DΟUΒLΕ Τ SRL 8 Ανούκα Ανγκελις Διευθύντρια ΑΝGΕLΙSΙΜRΕΧ SRL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 11ωάννης Κωνσταντινίδης Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 2 Ιωάννης Τσακαλάκης Διευθυντής Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 3 Χρήστος Πολυδωρόπουλος Διευθυντής Μεταφοράς Επιβατών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 4 Ιωάννης Ριζομυλιώτης Διευθυντής Αναπτύξεως των Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 5 Μ Χ Διάμεσης Τμήμα Βαλκανίων του Υπουργείου Εξωτερικών6 Στράτος Παπαδημητρίου Σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας7 Γ Αγραφιώτης Διευθυντής Οικονομικών Σχέσεων με τις Χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης 8 Δ Σκαρίμπας Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 9 Αγγ. Τζολάκη - Χατζίρη Διεύθυνση Διεθνών Μεταφορών Εμπορευμάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 10 Δ Μπατσάκη Διεθνείς Μεταφορές Επιβατών και Επικοινωνίες11 Δ Γιαννακόπουλος Επικεφαλής του Τμήματος Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 12 Κ Πολίτου Τμηματάρχης ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 13 Κ Ανδρουλιδακης Επικεφαλής του Τμήματος Οδικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 14 Χρ Καραμποϊκης Επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος της Οδικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 15 Παν. Κουρή Υπηρεσία Διεθνών Υποθέσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 16 Πλοίαρχος Χρ Παπαγεωργάκης Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 17 Υποπλοίαρχος Κ Πουλής Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 18 Κυρ. Πατσίδης Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) 19 Ε. Σίμου ΔιερμηνεύςΤΕΛΗ πληρωτέα από ξένα οχήματα που διενεργούν μεταφορές εμπορευμάτων απ ευθείας η διά μέσου της Ρουμανίας (ανά συνολικό μικτό βάρος και χιλιόμετρο) - Για χρήση του οδικού δικτύου US$0,01 - Για οχήματα με υπερβάλλον βάρος - ολικό βάρος 0,150 - 0,030 - μονός άξονας (καθ υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους των 10 τόνων) 10,2-11,0 τόνοι $0,300 11,1-11,50,450 11,6-12,00,850 12,1-12,51,300 12,5-13,01,900 13,1-16,02,525 - 5,625 - συζυγείς άξονες (καθ υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους των 16 τόνων) 16,5-17,0 τόνοι $0,400 171,1-18,00,580 18,1-19,00,960 19,1-20,01,330 20,1-21,01,700 21,1-22,02,130 - τριπλός άξονας (καθ υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους των 22 τόνων) 22,5-23,0 τόνοι $0,350 23,1-24,00,550 24,1-25,00,850 25,1-26,01,250 26,1-27,01,600 27,1-28,02,050 28,1-29,02,500 29,1-30,003,000 Για οχήματα με υπερβάλλον μέγεθος (ύψος, πλάτος ή μήκος) με περισσότερο από 0,05-0,50 μέτρα $0,3500,51-1,00 0,5001,01-1,50 1,0001,51-2,00 1,7002,01-2,50 2,7002,51-3,00 4,000>3,008,000 Σημείωση: Για οχήματα των οποίων οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις είναι πληρωτέες για κάθε διάσταση. Για οχήματα που έχουν το ολικό βάρος, κατ άξονα βάρος και τις διαστάσεις μεγαλύτερες από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις προστίθενται αναλόγως. - Για νέα ζύγιση σε δυναμική πλάστιγγα - ανά όχημα $- Για υπερωριακή απασχόληση - μεταξύ 5 πμ και 7 μμ $10/όχημα - Σάββατα, Κυριακές, Επίσημες Αργίες 50/όχημα- Σε περίπτωση που ο μεταφορεύς δεν διαθέτει έγκυρη άδεια μεταφοράς ή εκτελεί μεταφορά που δεν καλύπτεται από τα όρια της ισχύος της άδειας $500/όχημα - Για χρήση της ειδικής άδειας που επιτρέπει την μεταφορά υπερβάλλοντος μεγέθους ή βάρους $ 85/όχημα Σημείωση: 1.Σε περίπτωση που το όχημα έχει μήκος, πλάτος ή ύψος μεγαλύτερο από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, οι ανωτέρω διατάξεις επιβάλλονται ανάλογα με τα ισχύοντα τέλη. 2.Σε περίπτωση που το όχημα έχει υπερβάλλον μέγεθος και υπερβάλλον βάρος, είναι πληρωτέα αμφότερα τα τέλη. 3.Στην περίπτωση που το όχημα (αρθρωτό όχημα και ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου, συμπεριλαμβανομένου του ελκυστήρα και του ρυμουλκουμένου) έχει ολικό μικτό βάρος μεγαλύτερο από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον εξής Τύπο: Τ = t χ Δt χ L, όπου Τ = η αξία των πληρωτέων τελών τ = τα τέλη βάσει του ως άνω πίνακα σύμφωνα με το πραγματικό βάρος Δt = πραγματικό βάρος - μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς L = μήκος του δρομολογίου στην Ρουμανική επικράτεια 4.Στην περίπτωση που το αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας και ρυμουλκούμενο) έχει ολικό μικτό βάρος μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (40 τόνοι), τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον εξής τύπο: Τ = US Στην περίπτωση που το αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας και ρυμουλκούμενο) έχει ολικό μικτό βάρος μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (40 τόνοι), τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον εξής τύπο: Τ = US$0,290 χ Δt χ L όπου t και L έχουν την ίδια έννοια όπως και στην προηγουμένη παράγραφο 3. ,290 χ Δt χ L όπου t και L έχουν την ίδια έννοια όπως και στην προηγουμένη παράγραφο 3. 5.Αυτά τα τέλη είναι εισπρακτέα από 11.4.1994 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λαμβανομένων υπ όψη των διατάξεων του Παραρτήματος Ι, τα συνολικά μέγιστα βάρη των διαφόρων τύπων οχημάτων δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα Μετάφραση των στηλών και των γραμμών του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ Στήλες:0. Αριθμός 1.Διάγραμμα2.Τύπος οχήματος 3.Απόσταση μεταξύ αξόνων (σε μέτρα) 4.Μέγιστο μήκος (σε μέτρα) 5.Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για διεθνείς δρόμους 6.Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για άλλους εκσυγχρονισμένους δρόμους 7.Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους Γραμμές: Ι. Οχήματα ΙΙ. Ρυμουλκούμενα ΙΙΙ. Συνδυασμοί ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων 5.Άλλοι συνδυασμοί με 6 και περισσότερους άξονες ΙV. Αρθρωτά οχήματα 1.με 3 άξονες 2.με 4 άξονες (διπλά και τριπλά) 3.με 5 ή 6 άξονες (μονά, διπλά, τριπλά) V. Λεωφορεία VΙ. Αρθρωτά λεωφορεία Σημείωση:Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, τα αντίστοιχα οχήματα μπορούν να ταξιδεύουν στους διεθνείς δρόμους χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδικές μεταφορικές άδειες, εφ όσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: - βάρος ανά μονό άξονα, το μέγιστον 10,0 τόνοι - βάρος ανά διπλό άξονα, το μέγιστον 16,0 τόνοι - βάρος ανά τριπλό άξονα, το μέγιστον 22,0 τόνοι Για το λοιπό εθνικό οδικό δίκτυο, τα όρια βάρους που πρέπει να τηρούνται είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου οδηγιών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών Ελλαδας-Ρουμανίας και του συνημμένου ο αυτή Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 15.6.1976, με το οποίο συνιστάται μικτή επιτροπή, 2) το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία