ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/1/27.09.1994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός του επιτοκίου των παρεχόμενων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς του ΑΝ 1611 /50 πιστωτικών διευκολύνσεων σε ασφασλισμένους, υπαλλήλους και συνταξιούχους τους. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2329/19.9.94 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολο τους τα Πρακτικά της 2ης και 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρετανικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 11.3.1993 και 15.4.1994 αντίστοιχα των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:
  • Της Ελληνο-Βρετανικής Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 1985 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1621/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 114 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 18ης Ιουλίου 1986.
  • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1621 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1621 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία