ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/3173

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πολιτικά κόμματα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 1443/1984 και του άρθρου 60 του Ν. 2218/1994. 2.τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», 3.την από 2.3.1990 γνωστοποίηση του Ευρωβουλευτή Δημητρίου Δεσύλλα προς το Τμήμα Μητρώου Βουλευτών ότι εφεξής θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος του «Νέου Αριστερού Ρεύματος», 4.τη διάταξη του άρθρου 150 του υπηρεσιακού κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β), διαπιστώνουμε ότι τα πολιτικά κόμματα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων διατάξεων είναι τα εξής: 1.«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» 2.«ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 3.«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ» 4.«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» 5.«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ» 6.«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» 7.«ΝΕΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ». Παραγγέλουμε να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-06-24
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/94
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία