ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/494

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 955/27.2.87, που αφορά στο επιτόκιο και στη διάρκεια των προθεσμιακών καταθέσεων σε δραχμές. Πράξη Διοικητή αριθ. 232/5.8.94 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 955/27.2.87 και να καθορίσει ότι επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να αποδέχονται προθεσμιακές καταθέσεις από φυσικά και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, πλην των υπαγομένων στον Α.Ν. 1611/50, χωρίς περιορισμό ως προς τη διάρκειά τους. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 955/27.2.87, που αφορά στις προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας από 7 ημέρες μέχρι 3 μήνες.
  • Τη σκοπιμότητα εναρμόνισης των όρων αποδοχής προθεσμιακών καταθέσεων από τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς τους αντίστοιχους ισχύοντες στις διεθνείς χρηματαγορές,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/955 1987
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία