ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/66553

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας (Βουκουρέστι; 9.6.1994).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 9 Ιουνίου 1994, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Σύμβασης «δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων» μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, η οποία υπογράφτηκε στο Βουκουρέστι στις 19.10.1972 και κυρώθηκε με το Ν.Δ. 429/1974, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178/Α7 27.6.1974.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/429 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία