Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Λευκωσία, 1 Ιουνίου 1995).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα έρευνας και τεχνολογίας, που υπογράφηκε στη Λευκωσία την 1η Ιουνίου 1995, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26 Μαΐου 1984 και κυρώθηκε με τον Ν. 1630/1986, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 100/Α/18.7.1986. (άρθρο δεύτερο).
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία