ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/Φ.0544/3/ΑΣ844/Μ.4529

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την ίδρυση Γενικών Προξενείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η Ελληνική Δημοκρατία θα ιδρύσει μία Προξενική Αρχή με έδρα που θα συμφωνηθεί από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών."
2.  
  Η τάξη της Προξενικής αρχής θα είναι εκείνη του Γενικού Προξενείου
3.  
  Η προξενική περιφέρεια της Προξενικής Αρχής θα προσδιορισθεί στο μέλλον από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών
Άρθρο 2
1.  
  Η Δημοκρατία της Γεωργίας θα ιδρύσει μία Προξενική Αρχή με έδρα την Αθήνα
2.  
  Η τάξη της ανωτέρω Προξενικής Αρχής θα είναι εκείνη του Γενικού Προξενείου
3.  
  Η προξενική περιφέρεια της Προξενικής Αρχής της θα περιλαμβάνει τους νομούς των περιφερειών: Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
Άρθρο 3
1.  
  Ο αριθμός των Προξενικών λειτουργών και υπαλλήλων θα είναι:
 1. Για την Ελληνική Προξενική Αρχή 2 Προξενικοί λειτουργοί και 4 Προξενικοί υπάλληλοι
 2. Για την Γεωργιανή Προξενική Αρχή 2 Προξενικοί λειτουργοί και 4 Προξενικοί υπάλληλοι
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέρη θα παρέχουν αμοιβαία διευκόλυνση για την απόκτηση ακινήτων για την εγκατάσταση των Προξενικών Αρχών και τις κατοικίες των Προξενικών λειτουργών και υπαλλήλων
Άρθρο 5
1.  
  Οι Προξενικές εισπράξεις των ιδρυομένων Προξενικών Αρχών θα είναι ελεύθερα μετατρέψιμες σε ξένο συνάλλαγμα και θα δύνανται να εξαχθούν ταχέως και ανεμπόδιστα από τη χώρα εφαρμοζόμενης πλήρως της αρχής της αμοιβαιότητας
2.  
  Οιαδήποτε χρηματικά ποσά σε ξένο συνάλλαγμα ευρισκόμενα σε λογαριασμούς των Γενικών Προξενείων σε εξουσιοδοτημένες Τράπεζες θα δύνανται να μεταβιβάζονται ταχέως και ανεμπόδιστα εκτός των αντιστοίχων χωρών εφαρμοζόμενης πλήρως της αρχής της αμοιβαιότητας
Άρθρο 6
1.  
  Οι Προξενικοί λειτουργοί έχουν πλήρη και ανεμπόδιστη ελευθερία κίνησης και μετάβασης εντός της Προξενικής τους Περιφέρειας
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία της ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων που θα πιστοποιούν την ολοκλήρωση των εφαρμοστέων διαδικασιών κάθε πλευράς. Υπεγράφη στην Τιφλίδα την 6 Νοεμβρίου 1995, σε δύο αντίτυπα στην Ελληνική και Γεωργιανή γλώσσα. Τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. Για την Ελληνική ΔημοκρατίαΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ Πρέσβυς της Ελλάδος στην Γεωργία Για την Δημοκρατία της Γεωργίας ΑLΕΧΑΝDΕR GΗΙΚVΑΙDΖΕ Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Γεωργίας.
 • Της Σύμβασης της Βιέννης «Περί Προξενικών Σχέσεων» της 24.4.1963 που κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 90/1975 Νόμο (ΦΕΚ 150/Α/23.7.1975) και στην οποία συμβαλλόμενα Μέρη τυγχάνουν τόσον η Χώρα μας όσο και η Δημοκρατία της Γεωργίας.
 • Της «Προξενικής Σύμβασης Ελλάδος - Γεωργίας» η οποία υπεγράφη στην Τιφλίδα την 6.11.1995 μη κυρωθείσα εισέτι.
 • Της υπό έγκριση Συμφωνίας για την ίδρυση Γενικών Προξενείων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία