Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1994 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • της Συμφωνίας Ελλάδος - Ρουμανίας για συνεργασία στην επιστήμη και τεχνολογία που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 14.12.1993 και κυρώθηκε με τον υπ αριθμ. 4230/1994 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 138 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 31.8.1994.
  • του δευτέρου άρθρου του ως άνω κυρωτικού Νόμου, με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών,
  • του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1994/4230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/4230 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία