Έγκριση Πρακτικού 18ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και εις το σύνολο του το Πρακτικό της 18ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στο Μπορντώ στις 25.11.1994, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος - Γαλλίας, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1960 και κυρώθηκε με το υπ αριθ. 4389/1964 Νομοθ. Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 191 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 2 Νοεμβρίου 1964 και συγκεκριμένα της διατάξεως του άρθρου 3 αυτής δια της οποίας συνιστάται Ελληνο-Γαλλική Επιτροπή τεχνικής, επιστημονικής συνεργασίας.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1964/4389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4389 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία