ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/Φ.0544/5/ΑΣ499/Μ.4489

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το πρακτικό της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15.6.1995 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 της συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ινδίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23.9.1983 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1495/1984 Νόμο, που δημοσιεύθηκε, στο υπ αριθ. 178 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 14ης Νοεμβρίου 1984 βάσει του οποίου συστήνεται Μικτή Επιτροπή με σκοπό να εξετάζει και να υιοθετεί μέτρα και μεθόδους για την ενίσχυση της μεταξύ μας συνεργασίας,
  • τις διατάξεις του άρθρου 2 του υπ αριθ. 1495/1984 Νόμου βάσει του οποίου τα πρωτόκολλα - πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή σε εκτέλεση της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής και με τα οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών,
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1495 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1495 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία