Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14.10.1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14.10.1994, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδος-Τουρκίας που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 4.4.1970 και κυρώθηκε με το υπ αριθ. 877/1991 Νομοθετικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α 117/1971), με τις οποίες συνιστάται Μικτή Ελληνο - Τουρκική Επιτροπή Οδικών Μεταφορών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/877 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/877 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία