Έγκριση Προγράμματος εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 1995 - 1997.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 1995-1997 το οποίο υπεγράφη στην Ιερουσαλήμ την 20η Δεκεμβρίου 1994 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία