Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Τουρισμού. (Αθήνα, 15.6.1995).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του, το Πρωτόκολλο της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Τουρισμού που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1995 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Το άρθρο 7 της Συμφωνίας που αφορά στην συνεργασία σε θέματα τουρισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία κυρώθηκε με το υπ αριθ. 113 Νομοθετικό Διάταγμα της 13ης Φεβρουαρίου 1969, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 42 ΦΕΚ τεύχος Α της 28ης Μαρτίου 1969, με την οποία συνιστάται Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με σκοπό την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων και υποβολή εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές για τους αναφερόμενους στη Συμφωνία στόχους.
  • Το κείμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Τουρισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία