ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/5/09.08.1995

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οι κάτοχοι αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία θα απαιτείται να λειτουργούν τον οικείο ραδιοσταθμό ή ραδιοσταθμούς τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοφωνίας που επισυνάπτονται στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, καθώς και με τους εσωτερικούς κανονισμούς της χώρας εκδόσεως. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε των παραπάνω κανονισμών, η εκδούσα Αρχή δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εσωτερική καθώς και στη διεθνή νομοθεσία. Η Πρεσβεία της Αυστραλίας έχει την τιμή να προτείνει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας η παρούσα Διακοίνωση μαζί με την απαντητική Διακοίνωση του Υπουργείου για αποδοχή της παρούσας πρότασης να αποτελέσουν Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων αναφορικά με το παρόν θέμα- η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ εξήντα ημέρες μετά την λήψη από την Πρεσβεία της Αυστραλίας της απαντητικής διακοίνωσης του Υπουργείου- η Συμφωνία αυτή θα υπόκειται σε καταγγελία έξι (6) μήνες από την ημέρα που η μία από τις συμβαλλόμενες χώρες δηλώσει εγγράφως στην άλλη την πρόθεση της να τεθεί τέρμα στην ισχύ της. Η Πρεσβεία της Αυστραλίας επωφελείται της παρούσας ευκαιρίας προκειμένου να ανανεώσει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας τις διαβεβαιώσεις της εξαίρετου υπολήψεώς της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πιστοποιητικό Κατηγορίας «Α» ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΠιστοποιητικό Επάρκειας Ερασιτέχνη Χειριστή Ραδιοσταθμού (Άδεια παρέχουσα πλήρη προνόμιο) Θα εκτιμούσαμε πολύ εάν η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέταζε το θέμα της έκδοσης σε Αυστραλούς κατόχους άδειας περιορισμένης ισχύος, κατά την διάρκεια της παραμονής. Πιστοποιητικό Κατηγορίας «Γ» Πιστοποιητικό Κατηγορίας «Β» Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την τιμή να επιβεβαιώσει ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της Διακοίνωσης της Πρεσβείας και ότι η Διακοίνωση της Πρεσβείας μαζί με την παρούσα απαντητική Διακοίνωση αποτελούν Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων τους αναφορικά με το παρόν θέμα- η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ εξήντα ημέρες μετά την λήψη από την Πρεσβεία της Αυστραλίας της απαντητικής Διακοίνωσης του Υπουργείου, θα υπόκειται δε σε καταγγελία από (ικανότητας) περιορισμένης ισχύος Ερασιτέχνη Χειριστή Ραδιοσταθμού (Άδεια περιορισμένης ισχύος) νής τους στην Ελλάδα, την χορήγηση άδειας ισοτιμίας προς το Πιστοποιητικό Κατηγορίας «Α» και εξαρτώμενης από την τήρηση των Ελληνικών προδιαγραφών λειτουργίας Πιστοποιητικό Επάρκειας Μαθητευόμενου Ερασιτέχνη Χειριστή Ραδιοσταθμού (Άδεια μαθητευόμενου Χειριστή) Περιορισμένης ισχύος Πιστοποιητικό Επάρκειας Ερασιτέχνη Χειριστή Ραδιοσταθμού και Πιστοποιητικό Επάρκειας Μαθητευόμενου Ερασιτέχνη Χειριστή Ραδιοσταθμού (Συνδυασμένη Άδεια) οποιαδήποτε Κυβέρνηση έξι μήνες από την ημέρα που η μία από τις συμβαλλόμενες χώρες γνωστοποιήσει στην άλλη την πρόθεση της για καταγγελία της Συμφωνίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας επωφελείται της παρούσας ευκαιρείας προκειμένου να ανανεώσει προς την Πρεσβεία της Αυστραλίας τις διαβεβαιώσεις της μεγίστης υπολήψεώς του.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-09
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/164
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία