ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/Φ.0544/3/ΑΣ203/Μ.4560

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ουκρανικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας (Αθήνα, 29.2.1996).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 1ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ουκρανικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 29 Φεβρουαρίου 1996 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουκρανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 2142/1993 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 86 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 28 Μαΐου 1993.
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,