ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/Φ.0544/3/ΑΣ260/Μ.4562

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας ΕΛ.ΚΕ.Π.Α -ΚΕ.ΠΑ. στο πλαίσιο της υφισταμένης Συμφωνίας Ελλάδος - Κύπρου για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» (Κύπρος, 15.3.1996).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. - ΚΕ.ΠΑ. στο πλαίσιο της υφισταμένης Συμφωνίας Ελλάδος - Κύπρου για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Κύπρο στις 15 Μαρτίου 1996 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως εξής:
  • -της Συμφωνίας Ελλάδος - Κύπρου οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26.5.1984 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1630/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 100 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 18.7.1986.
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία