ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/Φ.0544/4/ΑΣ702/Μ.4627

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-12-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-11-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου 16ης Συνόδου της Ελληνο-Τσεχικής Μικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, Αθήνα, 17.5.1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 16ης Συνόδου της Ελληνο-Τσεχικής Μικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17η Μαΐου 1996, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • της Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας η οποία υπογράφηκε στη Πράγα στις 2 Φεβρουαρίου 1977 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 848/1978 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 230 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 21.12.1978 και ειδικότερα του άρθρου 17 αυτής δια της οποίας συνιστάται Μικτή Ελληνο-Τσεχοσλαβική Επιτροπή Οδικών Μεταφορών.
  • Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 848/1978 Νόμου βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή Οδικών Μεταφορών εγκρίνονται δια κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμοδίων Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/848 1978
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία