ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/1/14.06.1996

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συμφωνίας Ελλάδος - Ρωσίας για την κατάργηση θεωρήσεως διαβατηρίων και την επιβεβαίωση του αριθμού του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο έδαφος της άλλης χώρας (Μόσχα, 18.3.1996).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τη Συμφωνία που συνήφθη με την ανταλλαγή των παραπάνω διακοινώσεων στη Μόσχα στις 18 Μαρτίου 1996 των οποίων το κείμενο σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:
  • Του Νόμου 1558/1995 «περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων».
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση υπ αριθ. 43,44, 45, 46 και 47 διακοινώσεων της 18 Μαρτίου 1996 Ελλάδος - Ρωσίας που αφορούν την κατάργηση θεωρήσεως διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, την επιβεβαίωση του αριθμού του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών, την χορήγηση αδείας πολλαπλούς εισόδου - εξόδου, την χορήγηση αδείας για πολλαπλή είσοδο - έξοδο διαρκείας ενός έτους σε Ρώσους και Ελληνες πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες και σ αυτούς οι οποίοι πραγματοποιούν ιδιωτικά ταξίδια σε εργαζόμενους σε οργανώσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, Εταιρείες και τράπεζες, την χορήγηση αδείας για πολλαπλή είσοδο - έξοδο διαρκείας 6 μηνών σε Ρώσους και Έλληνες πολίτες -οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία