Έγκριση Προγράμματος μορφωτικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 1996,1997 και 1998 (Αθήνα, 28 Μαΐου 1996)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της επιστήμης και θα προωθήσουν ανταλλαγές ειδικών και εκδόσεων, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος η Ουγγρική πλευρά θα δημιουργήσει της αναγκαίες συνθήκες που θα διασφαλίζουν ότι οι Έλληνες υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα στην Ουγγαρία. Η Ουγγρική πλευρά θα εκδώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους Έλληνες υποψήφιους για να πάρουν διδακτορικό δίπλωμα.
Άρθρο 4
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν (5) πέντε καθηγητές, λέκτορες, ή πολύ καταρτισμένους ειδικούς, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και/ή τη διοργάνωση διαλέξεων στην άλλη χώρα. Κάθε επίσκεψη θα διαρκεί μια περίοδο το πολύ δώδεκα (12) ημερών. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν επίσης κάθε χρόνο, ένα (1) ερευνητή ή πανεπιστημιακό λέκτορα με διάρκεια παραμονής έξη (6) ημερών, ώστε να διεξάγει έρευνα στον τομέα των Ελληνοουγγρικών σχέσεων.
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν, κάθε χρόνο, μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η υποτροφία αυτή μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο (2) των πέντε (5) μηνών η κάθε μία.
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν κάθε χρόνο τρεις (3) υποτροφίες συνολικά ενενήντα (90) ημερών για συμμετοχή στους θερινούς κύκλους σπουδών γλώσσας και πολιτισμού που οργανώνονται σε κάθε χώρα
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος η Ουγγρική πλευρά θα δεχθεί κατόχους υποτροφιών από την Ελλάδα για πλήρη επιστημονική ή κολεγιακή εκπαίδευση, με έξοδά τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποδοχής και σπουδών θα καθορισθούν από τα αρμόδια Ουγγρικά κολέγια και Πανεπιστήμια.
Άρθρο 8
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος η Ελληνική πλευρά θα δεχθεί δύο (2) νεαρούς Ούγγρους ειδικούς για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και για συνολική περίοδο είκοσι (20) ανθρωπομηνών
Άρθρο 9
1.  
  Κατά το πνεύμα των αντικειμενικών στόχων που καθορίστηκαν από τη Σύνοδο Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη και από την UΝΕSCΟ, τα δύο Μέρη θα προωθήσουν την ανταλλαγή σχολίων και παρατηρήσεων σε εκπαιδευτικά βιβλία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και την γεωγραφία της άλλης χώρας. Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος τα Μέρη θα συνεχίσουν να ανταλλάσσουν αντίγραφα των εκπαιδευτικών βιβλίων γεωγραφίας, ιστορίας και λογοτεχνίας που χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες.
Άρθρο 10
1.  
  Και τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές τηλεοπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Άρθρο 11
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ένα για μια περίοδο επτά (7) ημερών με σκοπό την απόκτηση καλύτερης γνώσης του εκπαιδευτικού συστήματος της άλλης χώρας
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα προωθήσουν την διδασκαλία της γλώσσας της άλλης χώρας. Τα Μέρη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Εοτβος Λόραντ.
Άρθρο 13
1.  
  Η Ελληνική πλευρά επιθυμεί να διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα σε παιδιά Ελληνικής καταγωγής στην Ουγγαρία, μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού Ουγγρικού προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό θα παρέχει επίσης, έπειτα από αίτημα του Ουγγρικού μέρους, σχολικά εγχειρίδια και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως χάρτες, διαφάνειες κ.τ.λ. ώστε να διευκολύνει την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Άρθρο 14 "ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
1.  
  Η Ελληνική πλευρά ενδιαφέρεται επίσης να λάβει πληροφορίες από την Ουγγρική σχετικά με: α) Το συνολικό αριθμό μαθητών Ελληνικής καταγωγής στα Ουγγρικά σχολεία και, μεταξύ αυτών, τον αριθμό εκείνων που παρακολουθούν τάξεις Ελληνικής γλώσσας. β) Των αριθμό των δασκάλων Ελληνικής γλώσσας, που διδάσκουν σε αυτές τις τάξεις και λαμβάνουν έντυπο υλικό (έγγραφα και προγράμματα) για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Άρθρο 15
1.  
  Η Ελληνική πλευρά θα προσκαλεί κάθε χρόνο δύο ή τρεις (2-3) δασκάλους ή φοιτητές Ελληνικής γλώσσας, κατά προτίμηση Ελληνικής καταγωγής, για να φοιτούν σε σεμινάριο γλώσσας επί τριάντα (30) ημέρες ο κάθε ένας
Άρθρο 16
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ Ελληνικών και Ουγγρικών τεχνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος και τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) λέκτορες για μια περίοδο επτά (7) ημερών ο καθένας, ώστε να ανταλλάξουν εμπειρία, σε σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Άρθρο 17
1.  
  Τα δύο Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων που αφορούν την ισοτιμία των διπλωμάτων και πτυχίων που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια τους και τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 18
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν ένα (1) αρχειοφύλακα και ένα (1) βιβλιοθηκάριο για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, ώστε να πληροφορηθούν για θέματα της ειδικότητας τους και να διεξάγουν έρευνα στα αντίστοιχα αρχεία και Εθνικές Βιβλιοθήκες, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας. Η Ελληνική πλευρά συμφωνεί να στέλνει έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα στις βιβλιοθήκες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αρκετό αριθμό Ελλήνων φοιτητών, καθώς επίσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ξένων Γλωσσών που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προμήθεια της Ουγγροελληνικής κοινότητας με αναγνωστικό υλικό. Οι εθνικές βιβλιοθήκες των δύο χωρών θα ανταλλάξουν βιβλία, περιοδικά, μικροφίλμ και φαξ ιστορικών εγγράφων της άλλης χώρας.
Άρθρο 19
1.  
  Τα δύο Μέρη θα υποστηρίξουν, μέσα στις δυνατότητές τους, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Τοπικής Διοίκησης των Ελλήνων στην Ουγγαρία, της Ελληνικής Πολιτιστικής Ένωσης, το έργο του Ουγγροελληνικού Συνδέσμου Φιλίας, καθώς επίσης και διάφορων Ελληνικών ενώσεων στην Ουγγαρία. Για τον σκοπό αυτό η Ελληνική πλευρά θα παρέχει βιβλία, μητρώα, ενδυμασίες, βιντεοκασέτες, κ.τ.λ. για τις προαναφερθείσες ενώσεις. Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος:.
Άρθρο 20
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν οκτώ (8) προσωπικότητες από διάφορους πολιτιστικούς τομείς (όπως η αρχαιολογία, η αποκατάσταση και προστασία μνημείων και έργων τέχνης γενικά, η εθνογραφία - λαογραφία, το θέατρο, η λογοτεχνία κ.τ.λ.) για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών η κάθε μία, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις, πληροφορίες και την εμπειρία τους σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 21
1.  
  Τα δύο Μέρη θα οργανώσουν αντίστοιχα, πολιτιστικά γεγονότα προς τιμή ενός ή δύο (1-2) επιφανών προσωπικοτήτων της άλλης χώρας από τον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης
Άρθρο 22
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών τους οίκων να προωθήσουν την μετάφραση και την έκδοση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα ανταλλάξουν κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, ένα (1) ειδικό σε αυτό τον τομέα (εκδότη ή μεταφραστή) για μια περίοδο δώδεκα (12) ημερών.
Άρθρο 23
1.  
  Τα δύο Μέρη θα διοργανώσουν μια έκθεση καλών τεχνών στην άλλη χώρα. Το αντικείμενο και η ημερομηνία της εκδήλωσης θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 24
1.  
  Τα δύο Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα ανταλλαγής μιας έκθεσης λαογραφικής τέχνης
Άρθρο 25
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών λαογραφικών ομάδων τους σε πολιτιστικά γεγονότα που οργανώνονται στην άλλη χώρα
Άρθρο 26
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία όσο αφορά την διατήρηση του ιστορικού κέντρου των πόλεων τους και την αποκατάσταση των μνημείων
Άρθρο 27
1.  
  Τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν να προωθούν την συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου. Για το σκοπό αυτό, κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, τα Μέρη θα εγκαινιάσουν την αμοιβαία διοργάνωση εβδομάδων κινηματογράφου. Τα Μέρη θα προσκαλέσουν αντιπροσωπείες που θα αποτελούνται από ένα ή δύο (1-2) ειδικούς στον κινηματογράφο για μια περίοδο πέντε (5) ημερών ο κάθε ένας, ώστε να παρακολουθήσουν κινηματογραφικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ στις δύο χώρες. Τεχνικές, οικονομικές και άλλες λεπτομέρειες θα διακανονισθούν μέσω άμεσων επαφών μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Άρθρο 28
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών τους. Οι οργανισμοί αυτοί θα παρέχουν δυνατότητες ανταλλαγής σκηνοθετών, ηθοποιών και κειμενογράφων, για μια περίοδο δεκατεσσάρων (14) ημερών και για ένα ή δύο (1-2) πρόσωπα το χρόνο.
Άρθρο 29
1.  
  Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν την δημιουργία απευθείας επαφών μεταξύ των θεατρικών ινστιτούτων τους και την ανταλλαγή πληροφοριών και εκδόσεων μεταξύ αυτών. Ο αριθμός των προσώπων που θα ανταλλαγούν, καθώς επίσης και η διάρκεια της παραμονής τους θα διευθετηθούν μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την παρουσίαση του πολιτισμού της άλλης χώρας στα γεγονότα της Χιλιοστής Εκατοστής επετείου στην Ουγγαρία το 1996 και στη Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997
Άρθρο 31
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την υλοποίηση διμερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μέσα στο πλαίσιο των σχέσεών τους με διεθνείς πολιτιστικές οργανώσεις. ΙΙΙ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Μέρη θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω προώθηση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, μέσω της ανταλλαγής αντιπροσωπειών, καθώς επίσης και πολιτιστικών και εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, εκτός αν οι προαναφερόμενες ανταλλαγές εμποδίζονται από εσωτερικά νομικά εμπόδια ή από υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων οργανισμών
Άρθρο 33
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία των γραφείων τύπου τους, με σκοπό την ανταλλαγή ειδήσεων και συναφών πληροφοριών. ΙV. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 34
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής και θα επιδιώξουν απευθείας επαφές και στενότερη συνεργασία μεταξύ των αθλητικών αρχών τους, σύμφωνα με τη διμερή Σύμβαση που υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη την 7η Φεβρουαρίου 1989 και των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας θα αποφασισθούν απευθείας μεταξύ των προαναφερόμενων αρχών. ΙV. ΝΕΟΤΗΤΑ.
Άρθρο 35
1.  
  Τα δύο Μέρη θα υποστηρίξουν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων γραφείων και οργανισμών που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής, κινητικότητας, πληροφοριών και αυτοοργάνωσης της νεότητας, προς όφελος των νέων ανθρώπων και στις δύο χώρες. Τα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και πληροφορίες στον τομέα της πολιτικής και έρευνας για την νεότητα. Τα Μέρη θα ενδυναμώσουν την συνεργασία και θα αναπτύξουν επίσης το δομικό υπόβαθρο των νεανικών ανταλλαγών μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέοι για την Ευρώπη ΙΙΙ. VΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 36
1.  
  Τα δύο Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών επιτροπών τους για την UΝΕSCΟ
Άρθρο 37
1.  
  Όλες οι προβλέψεις που έχουν παρατίθενται σε αυτό το Πρόγραμμα θα υλοποιούνται μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 38
1.  
  Όλες οι δραστηριότητες που προβλέπονται σε αυτό το Πρόγραμμα θα υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της φιλοξενούσας χώρας
Άρθρο 39
1.  
  Όσο αφορά τον φιλοξενούμενο καθηγητή ή δάσκαλο γλώσσας που θα στέλνεται στην Ουγγαρία από την Ελληνική πλευρά και που θα έχει την Ελληνική υπηκοότητα, θα προσφέρεται σε αυτό/αυτή και στην οικογένειά τους, έπειτα από αίτηση τους, ελεύθερη άδεια διαμονής από της Ουγγρικές αρχές. Θα παίρνουν την άδεια διαμονής κατά προτεραιότητα και η άδεια θα είναι έγκυρη για πολλαπλές εισόδους στην χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της. Οι φιλοξενούμενοι καθηγητές και δάσκαλοι γλώσσας που θα έρχονται στην Ουγγαρία σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, δεν απαιτείται να έχουν άδεια εργασίας.
Άρθρο 40
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν θα εμποδίζουν τα Μέρη να συμφωνούν, μέσω της διπλωματικής οδού, άλλες διευθετήσεις που θα θεωρήσουν επιθυμητές
Άρθρο 41
1.  
  Το προσαρτημένο Παράρτημα που περιέχει τους γενικούς και οικονομικούς όρους των ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, αποτελεί ενιαίο Μέρος αυτού του Προγράμματος
Άρθρο 42
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα ισχύσει από την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το Δεκέμβριο του 1998, οπότε θα παραταθεί αυτόματα, αν τα Μέρη συμφωνούν, μέχρι την υπογραφή νέου Εκτελεστικού Προγράμματος, γεγονός που θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη. Συντάχθηκε και υπογράφτηκε στην Αθήνα την 28η Μαΐου 1986, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπογραφή) Ιωάννης Μπεβεράτος Πληρεξούσιος Υπουργός Διευθυντής Πολιτιστικών υποθέσεων Υπουργείο Εξωτερικών Για τη Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (Υπογραφή) Αντρας Φόργκας Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου για Πολιτιστικές Υποθέσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. α) Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι που θα ανταλλαγούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Προγράμματος, θα υποδειχθούν από το αποστέλλον Μέρος το οποίο θα τους αναγγείλει στο υποδεχόμενο Μέρος τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης. Το αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο υποδεχόμενο Μέρος προσωπικά στοιχεία πληροφορώντας σχετικά με ειδικότητες, επαγγελματικούς τίτλους, ακαδημαϊκούς τίτλους, γλώσσες που ομιλούνται (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας), το πρόγραμμα και τη διάρκεια παραμονής των προσώπων αυτών που θα ανταλλαγούν, όπως επίσης κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το υποδεχόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το αποστέλλον Μέρος για την συγκατάθεση του τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μόλις ληφθεί η συγκατάθεση του υποδεχόμενου μέρους, το αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον ένα (1) μήνα έκ των προτέρων. β) Ανταλλαγή υποτροφιών. 1.Το αποστέλλον Μέρος θα στέλνει στο υποδεχόμενο Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων όχι αργότερα από την 31η Μαΐου. 2.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνουν: —βιογραφικό σημείωμα — αντίγραφα των διπλωμάτων σπουδών (επικυρωμένα) σπουδές σε ερευνητικά προγράμματα - πιστοποιητικό υγείας 3.Το υποδεχόμενο Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των κατόχων υποτροφίας όχι αργότερα από την 31η Μαΐου. 4.Οι υπότροφοι πρέπει να μιλούν είτε την γλώσσα της υποδεχόμενης χώρας ή Αγγλικά ή Γαλλικά. Όσο αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, καθώς επίσης και η αποδοχή σε ένα μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει το κόστος του ταξιδιωτικού εισιτηρίου από και προς την πρωτεύουσα της υποδεχόμενης χώρας για επιστήμονες, αντιπροσωπείες κ.τλ. που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα. 1)Ανταλλαγή προσώπων. 1.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: 18.000 δρχ. καθημερινά για διαμονή σε ξενοδοχείο και επίδομα - ταξιδιωτικά έξοδα μέσα στην Ελληνική επικράτεια, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής. - μία διήμερη εκδρομή ή δύο μονοήμερες εκδρομές σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς τόπους. 2.Η Ουγγρική πλευρά θα παρέχει: ένα καθημερινό επίδομα 1.500 φιορινιών ελεύθερη διαμονή σε ξενοδοχεία. Οι επισκέπτες που θα παραμένουν για λιγότερο από ένα μήνα απαιτείται να έχουν καλή γλώσσα της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας ή της γλώσσας της υποδεχόμενης χώρας. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών Η μεταφορά μετ επιστροφής μεταξύ των πρωτευουσών των δύο χωρών θα πληρώνεται από τους ίδιους τους υποψήφιους, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 1.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: ένα μηνιαίο επίδομα 100.000 χιλιάδων δρχ. για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή τους υπότροφους ερευνητές και 90.000 χιλιάδες δρχ. για τους προπτυχιακούς φοιτητές, που θα αρχίζει να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και θα καλύπτει την διάρκεια της υποτροφίας. ένα εφάπαξ ποσόν 20.000 δρχ. με την άφιξη, για έξοδα καταλύματος σε αυτούς που εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 30.000 δρχ. σε αυτούς που εγκαθίστανται στην επαρχία. φθηνό κατάλυμα και διατροφή. ελεύθερη ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης απαλλαγή από δίδακτρα ταξιδιωτικά έξοδα μέσα στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των πτυχιούχων φοιτητών, μέχρι του ποσού των 30.000 δρχ. και μετά από γραπτή αξιολόγηση του επόπτη τους. 2.Η Ουγγρική πλευρά θα παρέχει: ένα μηνιαίο επίδομα 15.000 φιορινιών ανέξοδη διαμονή ελεύθερη ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης απαλλαγή από δίδακτρα έξοδα ταξιδιού μέσα στην Ουγγρική επικράτεια. γ. Καλοκαιρινοί κύκλοι σπουδών. Όλα τα έξοδα θα καλύπτονται από τους οργανωτές αυτών των κύκλων σπουδών στην υποδεχόμενη χώρα. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή προσώπων Τα πρόσωπα που θα ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος, που θα ειδοποιεί το αποδεχόμενο Μέρος για το διορισμό τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει επίσης στο υποδεχόμενο Μέρος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους, καθώς επίσης το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Το υποδεχόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το αποστέλλον Μέρος για την απόφασή του τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συγκατάθεση του υποδεχόμενου Μέρους το αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον ένα μήνα εκ των προτέρων. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας, θα απαιτείται να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της φιλοξενούσας χώρας ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. Για τους επισκέπτες που ανταλλάσσονται για περίοδο λιγότερη του ενός (1) μηνός, τα έξοδα διερμηνέα της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, αν χρειάζονται, θα καλύπτονται από το υποδεχόμενο Μέρος. β) ανταλλαγή εκδηλώσεων Το αποστέλλον Μέρος θα πληροφορεί το υποδεχόμενο Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Για να κάνει τις κατάλληλες διευθετήσεις για την έκθεση, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει ουσιώδεις τεχνικές πληροφορίες για την προτιθέμενη έκθεση καθώς επίσης και το απαραίτητο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κ.τλ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα ταξιδιού και υποδοχής των προσώπων που θα καταφθάνουν σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Μέρος θα φέρει το κόστος του διεθνούς ταξιδιού προς και από την πρωτεύουσα του αποδεχόμενου μέρους. 2.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: 20.000 δρχ. την ημέρα (έξοδα ξενοδοχείου και διαβίωσης). ένα εφάπαξ ποσόν 30.000 τριάντα χιλιάδων δραχμών, με την άφιξη, ανά επίσκεψη που θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού στην Ελλάδα. 3.Η Ουγγρική πλευρά θα παρέχει: ένα καθημερινό επίδομα 1,500 φιορινιών ανέξοδη διαμονή σε ξενοδοχεία. 4.Σε περίπτωση ανάγκης, θα παρέχεται ιατρική βοήθεια ανέξοδα από τα Μέρη στα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις αυτού του Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων. 1.Το αποστέλλον Μέρος θα φέρει το κόστος μεταφοράς της έκθεσης προς και από την πρωτεύουσα της υποδεχόμενης χώρας. Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθέσεων μέσα στην επικράτεια της υποδεχόμενης χώρας, σε περίπτωση που θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μια πόλεις, θα ρυθμιστεί από ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων των δύο μερών. 2.Το υποδεχόμενο Μέρος θα φέρει το κόστος της διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής βοήθειας (διευκολύνσεις αποθήκευσης, διευθετήσεις εγκατάστασης, φωτισμός, θέρμανση, αποσυσκευασίας και η εκτύπωση εκδόσεων, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Το υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει επίσης δημοσιότητα στην έκθεση. 3.Το υποδεχόμενο Μέρος θα φέρει το κόστος ασφάλισης των εκθέσεων κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της διάρκειας της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, το υποδεχόμενο Μέρος θα παράσχει στο αποστέλλον Μέρος ανέξοδα πλήρη τεκμηρίωση όσο αφορά την αιτία της ζημιάς, ώστε να διευκολύνει το αποστέλλον Μέρος να απαιτήσει τις ζημιές από την ασφαλιστική εταιρεία. Το υποδεχόμενο Μέρος δεν θα είναι εξουσιοδοτημένο να ασχοληθεί με την εργασία αποκατάστασης κατεστραμμένων εκθεμάτων στην αρχική τους μορφή ή τύπο, χωρίς την συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Τα έξοδα επίσκευψης του επιθεωρητή και, όταν είναι αναγκαίο, των προσώπων η παρουσία των οποίων θα είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και την αποσυσκευασία της έκθεσης, θα ρυθμιστεί σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις αυτού του Προγράμματος. Και τα δύο Μέρη θα συμφωνήσουν στον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και την διάρκεια της παραμονής τους. Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1.Το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει κινηματογραφικές ταινίες με αγγλικούς ή γαλλικούς υπότιτλους και διαφημιστικό υλικό σε μία από τις δύο αυτές γλώσσες. 2.Το υποδεχόμενο Μέρος, με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται στις βραχυπρόθεσμες επισκέψεις, θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής για πέντε (5) μέρες, όχι περισσότερων των τεσσάρων (4) μελών της αποστολής για την κινηματογραφική εβδομάδα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία